Jen co se hořovická Tyršova ulice na několik dnů otevřela, a to především kvůli pořádání Cibulového jarmarku, už se řidiči musí 
v těchto místech přizpůsobit dalšímu dopravnímu omezení. Současná uzavírka začala v pondělí 5. října, její ukončení je naplánované na pátek 30. října.

Důvodem je havarijní stav propustku. Jak uvedli zástupci dopravního odboru městského úřadu Hořovice, jeho oprava je nutná. Zajistí ji Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje. „Tyršova ulice je pro všechna vozidla uzavřena od výjezdu z kruhového objezdu ve směru na Žebrák. Provoz v ulici Tyršova ze směru od Žebráku až do ulice Pod Nádražím nebude omezen," konstatoval za odbor technický a dopravní David Grunt. Dále sdělil, že souvislý průjezd touto ulicí až na kruhový objezd nebude z důvodu celkového příčného překopu komunikace možný. Všechny výše uvedené informace se vztahují k současné uzavírce.

Ta předchozí se uskutečnila v době od posledního srpnového týdne do konce září. Jejím důvodem byla celková oprava povrchu komunikace.
Nabízí se otázka, zda současné stavební práce při opravě propustku zasahují do tohoto nového povrchu. Jak se Berounskému deníku podařilo zjistit, k této situaci nedošlo. Podle zástupců hořovického technického a dopravního odboru byla tato část vynechána a povrch bude upravený až po skončení všech prací na propustku.

Současná oprava uzavře sérii úprav v Tyršově ulici, které byly zahájené už v roce 2011. V tomto roce se rozjel projekt, který měl vyřešit kritický stav ulice. Poškozená byla nejen komunikace, ale také nábřežní zeď Červeného potoka a chodník. Před čtyřmi lety ale zahájené práce ukončil statický posudek, který odhalil závažnější poškození komunikace, než se původně předpokládalo. Z toho důvodu se musel vypracovat nový projekt, podle kterého se Tyršova ulice začala opravovat až letos. Na opravě se podílel Středočeský kraj, Povodí Vltavy a město.

Lokalita kolem Červeného potoka má nyní novou podobu, a to nejen díky výše zmíněným projektům. Před několika měsíci zde byla také dokončená rekonstrukce mostu u Společenskému domu a komunikace ve směru ke sportovnímu areálu.