Prostory jsou uzamyketelné, tudíž se do nich nikdo nepovolaný nedostane. Deníku to sdělil Martin Třešňák ze Svazu ochránců přírody.

V České republice se volně vyskytuje sedmadvacet druhů netopýrů a všechny patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů v kategorii silně nebo kriticky ohrožený druh. Jako hmyzožravci nemají v zimním období zdroj potravy, proto se ukládají k zimnímu spánku. K přezimování pak využívají především jeskyně, ale mnohdy také lidské stavby či stromy. Tím mohou být ale netopýří kolonie podle Martina Třešňáka ze Svazu ochránců přírody ohroženy bezprostředně na životě probuzením v době zimního spánku; kácením stromů či stavebními úpravami dojde ke zničení netopýřího stanoviště.

„Tehdy je vhodné zvířata raději přemístit do předem připraveného náhradního zimoviště. Pro takové případy vybudovali ochránci přírody ze základní organizace Českého svazu ochránců přírody Nyctalus společně se členy Speleologického klubu Praha, unikátní přezimovací stanici v lomu Chlum v Srbsku u Berouna,“ informoval Martin Třešňák s tím, že v unikátní stanici byly využity podzemní prostory základny jeskyňářů v lomu Chlum, které svými mikroklimatickými podmínkami netopýrům pro zimování vyhovují.

V prostorách byla vybudována podlaha a instalovány plastové regály, do kterých se umisťují plastové přepravky se zimujícími netopýry. Stanice se dovybavuje závěsy z netkané textilie, které umožňují regulaci teploty a větrání, teploměrem, vlhkoměrem a drobným sanitárním vybavením. Zimoviště lze uzamknout a zajistit tak vstup pouze oprávněným osobám, netopýry zde tak nikdo neruší.

„Pro všechny činnosti související s provozem stanice bylo potřeba vyřídit také veškerá potřebná povolení. Již během první zimy zde bylo umístěno k přezimování 228 netopýrů, celkem pět druhů. Netopýři ve stanici zimovali až 140 dní, během této doby bylo provedeno 21 kontrol. Příliš hubení netopýři byli dokrmováni. Zvířatům byla pravidelně doplňována voda, čištěny misky, kontrolována teplota prostředí na zimovišti,“ vysvětlil Martin Třešňák. Na jaře pak ochránci přírody netopýry ve vhodné době řízeně probouzí a drtivá většina z nich je vypuštěna zpět do volné přírody poblíž místa nálezu.

„Netopýři, které nebylo možné již pro jejich stav či následky zranění vypustit, zůstávají v trvalé péči ochránců a jsou pak využíváni pro vzdělávací a výchovné prezentace. Na pomoc netopýrům lze přispět zasláním finančního daru na veřejnou sbírku - SOS netopýr – na záchranu a péči o nalezené, zraněné a hendikepované netopýry včetně netopýřích kolonií - číslo účtu: 23 003 878 32/2010,“ dodal Martin Třešňák.