Pracovníci firmy Strix, která podobné práce pro Krajskou správu a údržbu silnic provádí, se hned ráno pustili do sanace skály, jež svým stavem začala ohrožovat provoz a pohyb na přilehlé silnici.

Na místě byl přítomen i zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny Vojen Ložek. „Po tom, co tu minulý měsíc spadl kus skály na místní komunikaci, byl vypracován posudek Českou geologickou službou, který stanovil, že jsou zde další nestabilní části skály, které by mohly spadnout,“ uvedl Ložek.

Den před zahájení prací předcházelo jednání, které bez dalších průtahů rozhodlo, že se akce musí provést co nejdřív. „Některé části byly v takovém stavu, že se jednalo o havarijní situaci, při které hrozil další pád. Rozhodlo se tedy, že se tyto sanační práce provedou bez dalších odkladů,“ vysvětlil ochranář.

Provedené práce místo zaopatřily tak, aby se předešlo padání dalšího kamení. Na řadu přijde ještě zabezpečení, které má pomoct zajistit velký blok skály. „Další zaopatření budou následovat. Ještě se neví, v jakém budou rozsahu. Předpokládá se ale, že na základě vypracovaného projektu bude část toho převisu zakotvena,“ objasnil Ložek.

Podle ochranářů se v místě určitě nebudou instalovat sítě, protože se nachází v chráněné krajinné oblasti. „Řešením jsou v tomto případě očištění nestabilních částí a případné kotvení velkých bloků, pokud nejdou shodit,“ zmínil Vojen Ložek.

I když to vypadá, že takový zásah může být nešetrný vůči přírodě, opak je pravdou. „Vypadá to dost hrozně, jak je to teď odhalené. Nicméně takové vyřezání dřevin je z hlediska ochrany přírody pozitivní a ani shození jednotlivých skalních bloků v podstatě ničemu moc nevadí. I když se mohou některé kytky, co tu rostou, shodit, na druhou stranu se vyřezání dřevin a keřů pro ně uvolní místo. Čili takovýto zásah určitě není nějak výrazně škodlivý,“ ujistil ochranář.

Protože se práce stihly rychleji, než se předpokládalo, silnice byla průjezdná už od odpoledních hodin. Další krokem bude instalace zemních kotev. „Uvolněný skalní blok se nám podařilo odstranit rychleji, než se odhadovalo. Silnici jsme tedy otevřeli už dnes po 15. hodině. Uzavřít ji však musíme ještě příští týden ve čtvrtek 19. srpna, kdy budeme skálu zabezpečovat zemními kotvami,“ doplnila mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová.