V cerhovické základní škole zajišťuje výuku školáků šestnáct pedagogů. Čerstvé absolventy mezi pedagogy v současné době nenajdete ale pedagogický sbor má ve svých řadách jednoho pedagoga v důchodu, který zde pracuje jen na půl úvazku.

„Už rok sháníme učitele s aprobací na chemii. Nemáme chemikáře. Už rok máme žádost na úřadu práce. Sehnat učitele odborného předmětu je vážně velký problém,“ uvedla ředitelka Základní školy Cerhovice Irena Štochlová s tím, že jednodušší je sehnat učitele na humanitní předměty. Pedagogi s aprobací na český či cizí jazyky. „Sehnat učitele na přírodní vědy je ale problém. Alespoň pro naši školu. V současné době mi proto učí chemii učitelka, která má aprobaci na přírodopis. V loňském školním roce jsme zde na výuku chemie v osmé a deváté třídě měli studentku pedagogické fakulty s aprobací chemie a přírodopis. Letos jí to ale její rozvrh neumožnil,“ vysvětlila Irena Štochlová.

V Základní škole Králův Dvůr Počaply mají letos plný počet pedagogů. Podle ředitele školy Vladimíra Krabce to ale není zásluha úřadu práce, ale vedení základní školy. „Sehnat kvalifikovaného učitele není v současné době jednoduché. Je to otázka dobrých známostí a kontaktů. Absolventi pedagogických fakult na naší škole nevyučují. Důchodkyně nám vypomáhá jen jedna,“ vysvětlil ředitel počapelské základní školy Vladimír Krabec.

Důchodce na půl úvazku vypomáhá s výukou i v Základní škole Broumy, kde v letošním roce vyučuje třináct učitelů. „Už několik let máme stabilizovaný počet pedagogů. Absolventa v učitelském sboru nemáme,“ uvedl ředitel Základní školy Broumy Libor Kuška. V broumské základní škole mají v každém ročníku jednu třídu. V první třídě je letos třiadvacet prvňáčků.

A proč se absolventi po škole do učení dětí nehrnou? Se svým vzděláním se prý mohou uplatnit jinde, za příznivější peníze a s lepší náplní práce. A pokud už se začínající pedagog na učitelskou dráhu vydá, není jednoduché ho ve škole udržet. Jednoho začínajícího pedagoga mají v Základní škole Komárov, kde celkem vyučuje žáky dvacet pedagogů. Chybějící učitele zde pomáhají škole zastoupit pedagogové v důchodu.

„Bez nich bychom byli ztraceni. Vypomáhají nám se zástupem za nemocné a mateřské. Letos zde máme v kolektivu i novou učitelku, která má odučený jeden rok, ale na jiné škole,“ konstatovala ředitelka Základní školy Komárov Jana Vlčková.

Základní škola Králův Dvůr má se začínajícími učiteli také zkušenosti. „ Absolventky pedagogické fakulty k nám nastoupily před několika lety a dnes jsou z nich už zkušené učitelky s praxí. Jsem rád, že máme už několik let náš pedagogický sbor stabilní. Že se nám podařilo za učitelky, co odešly na mateřskou, zajistit odpovídající náhradu,“ vysvětlil ředitel největší základní školy v berounském regionu Evžen Krob.