Na berounské zdravotnické škole se zapojili do atraktivní výukové metody s názvem CLIL (Content and Language Integrated Learning). Ta se na řadě školách začíná zařazovat do vyučování, kdy se vybrané předměty učí částečně v anglickém jazyce.

„Implementací této metody se zabýváme už celkem dlouho dobu. V našem případě jsme se zaměřili na předměty, jako je chemie, somatologie, ošetřovatelství, matematika a biologie. A díky aktivní účasti našich pedagogů v rámci projektu s názvem Creative Lively Intensive Learning not only for Nurses jsme s touto výukovou metodou získali cenné zkušenosti,“ říká ředitelka berounské střední zdravotnické školy Leona Machková.

Díky tomu tak studenti část těchto vybraných předmětů mohou absolvovat v angličtině. A právě program Evropské unie Erasmus+ částkou 40 tisící eur podpořil zahraniční výjezdy tamních pedagogů do vybraných anglofonních zemí, kde měli možnost se setkat se svými protějšky a důkladně si procvičit výuku svého předmětu v tomto světovém jazyce. „Celkem jsme se zúčastnili dvanácti zahraničních mobilit, a to na Maltě, v Dublinu, Brightonu a Galway. Šest našich pedagogů vyjelo celkem dvakrát,“ dodává ředitelka.

Dva čtrnáctidenní turnusy byly rozdělené na zdokonalení se v angličtině a druhý jazykový kurz se věnoval samotné výukové metodě CLIL. Původní délka celého projektu byla dva roky, ale díky pandemii a následkům, které s ní přišly, musela zdravotní škola požádat o prodloužení. Z dvouletého projektu se rázem stal tříletý.

„K tomu jsme relativně malá škola, takže nastavit výjezdy v takové frekvenci bylo docela velké sousto. Výpadek vyučujícího na 14 dní klade velké nároky na samotnou výuku. Z ekonomických důvodů jsme to řešili převážně tak, že kolegové vyjeli v osobním volnu o prázdninách. Za tuto ochotu jim velice děkuji,“ říká Machková.

I přes pandemické komplikace si ve škole absolvování projektu velmi považují. „Byla to ohromná zkušenost – obzvlášť pro kolegy nejazykáře, pro které to byl zajímavý přínos a rovněž jazykový posun,“ uzavírá ředitelka s tím, že druhotný a neméně důležitý přínos ze setkání bylo i navázání spolupráce s tamními školami. V budoucnu tak studenti berounské „zdrávky“ budou moct vyrazit na výměnné studijní pobyty.