Zanedbaná, špatně udržovaná zeleň a nedostatečná péče o ni je již několik měsíců často probíraným tématem nejenom hořovické rady, ale i nespokojených obyvatel města. Ti svoje stížnosti naplno projevili také při červnovém Dni s Deníkem, na kterém měli možnost otevřeně se starostou města diskutovat o všech problémech, které je pálí a trápí. Rada města se nyní konečně rozhodla pro vypsání výběrového řízení na firmu, které by byla údržba veřejné zeleně svěřena.

Město požádalo o radu odborníky

Výjezdní rada společně s komisí pro životní prostředí se minulý týden sešla s vedením hořovických zahrádkářů, aby definitivně stanovila podmínky výběrového řízení. „Domníváme se, že místní zahrádkáři jsou dostatečně fundovanými odborníky, aby nám mohli v problematice městské zeleně poradit,“ říká starosta Hořovic Luboš Čížek. „Velice vážně jsme uvažovali o zřízení funkce městského zahradníka. Jednalo by se o odborníka placeného městem, který by prováděl nejzásadnější úpravy zeleně a který by přebíral práci dodavatelské firmy,“ prozrazuje myšlenku, se kterou nyní rada města pracuje.

„Výběrové řízení bude vypsáno k 1. srpnu a vítězná společnost začne o zelené plochy pečovat zhruba od března,“ říká starosta, podle kterého bude jedním z nejdůležitějších parametrů výběru z uchazečů finanční výše jejich nabídek. „V této chvíli nás údržba zeleně stojí ročně zhruba dva miliony korun,“ tvrdí Čížek.

Nákladná péče o porosty byla podle zahrádkářů doposud prováděna přinejmenším neodborně. „Doporučili jsme radním zvolit hlavně někoho, kdo bude této oblasti skutečně rozumět, protože na práci, která byla na zeleni prováděna doposud, se hromadí jen samá stížnost,“ líčí předseda hořovických zahrádkářů Jaroslav Gross, podle kterého mnohé keře a rostliny sázeli místní zahrádkáři už v sedmdesátých letech. „Nápad zajistit městského zahradníka jsme rozhodně přivítali,“ dodal Jaroslav Gross.