Stejný termín pro uhrazení poplatků mají i některá další města v regionu, například Králův Dvůr nebo Hořovice.

V samotném Berouně jsou ale benevolentní a případným zapomnětlivcům dávají ještě šanci dluh na poplatku uhradit bez sankcí i po uplynutí 31. května.
„Pokud nebude poplatek uhrazen nejpozději do 90 dnů od jeho splatnosti, tedy do konce srpna, bude zvýšen na dvojnásobek," konstatovala mluvčí berounské radnice Adéla Felklová.

Úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu i za psa lze provést bankovním převodem, složenkou. 
V tomto případě si zjistěte svůj variabilní symbol, který se dozvíte e-mailem na poplatky@muberoun.cz nebo na čísle 311 654 170 nebo hotově v úředních hodinách pokladny na radnici na Husově náměstí. Nelze zde ale platit kartou. Výše poplatků zůstává stejná jako v minulém roce. Za svoz popelnic tak každý obyvatel Berouna zaplatí částku 700 korun.