K seznamu se v první části letošního roku připíšei městská knihovna a regionální muzeum. Stavební úprava prostor těchto dvou míst se dokončila v závěru loňského roku. K jejich otevření veřejnosti dojde s největší pravděpodobností už v březnu. Seznam novinek se navíc rozšíří o informační centrum, které zájemci najdou v hospodářské budově, stejně jako městskou knihovnu. Muzeum vzniká v protější budově, jde o bývalou tvrz.

Proměna areálu Starého zámku bude pokračovat. „Plány jsou velké. Celé hospodářské sídlo bychom chtěli dát do pořádku architektonicky, a to podle památkářů," konstatoval místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík. Hořovičtí by rádi upravili fasádu a vyměnili okna v části hospodářské budovy, kde se nachází policie. Důvodu jsou i technické. „Fasáda ze strany Panské zahrady byla udělaná špatně. Je neprodyšná, to budově i interiéru škodí. Tuto věc jsme zjistili a za nápravu by byli památkáři velice rádi," pokračuje místostarosta Ondřej Vaculík.

Další úpravy souvisí s Panskou zahradou, jde o statické zajištění zdí. Hořovičtí usilují o to, aby tuto úpravu mohly zajistit technické služby města. S tím souvisí i další téma. Město hodlá získat dotaci na úpravu Panské zahrady. Jak zástupci města připomínají, půjde o finančně náročnou akci.

„Bude záležet na vůli zastupitelů, jestli budou chtít dávat peníze na rozvoj tohoto kulturního centra Hořovic. Ne všichni vnímají oblast kultury jako nejdůležitější," zmínil místostarosta. Starosta Hořovic Jiří Peřina doplnil, že jde o projekt s výhledem několika let.