Kromě dešťové kanalizace a parkovacích stání projekt zahrnuje i úpravu chodníků. Právě poškozené chodníky byly v předchozích letech častou kritikou obyvatel města. „Nebyly v dobrém stavu, to platí i pro parkovací místa. Je dobře, že se vše opravuje,“ říká ke stavebním zásahům Václav Odlas.

Celkové náklady první etapy revitalizace Tyršova náměstí dosahují 31 milionů korun. Hostomičtí získali na tuto akci dotaci ve výši 9,8 milionu korun. Akce je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zbylou část finančních prostředků pokryje město s tím, že přistoupilo k úvěru ve výši 17 milionů korun.

Některé úseky komunikací budou užší. „Šíře silnic je naprojektovaná podle platných norem a schválená příslušným dopravním odborem a Policií ČR,“ konstatoval starosta Hostomic Vít Šťáhlavský s tím, že změny na hostomickém náměstí vycházejí vstříc především chodcům.

Bezpečnost chodců

Cílem akce je zvýšení bezpečnosti chodců a zejména osob s omezenou schopností pohybu a orientace v rizikové lokalitě města podél frekventovaných silnic druhé třídy. Tohoto cíle bude dosaženo bezbariérovou úpravou hlavních pěších tras v oblasti centrálního Tyršova náměstí a navazující ulice Nádražní. Realizace akce umožní také bezpečnější pěší spojení mezi důležitými objekty občanské vybavenosti ve městě. Konkrétně mezi školou, obecním úřadem, poštou, nákupním střediskem a dalšími obchody a službami.

Součástí první etapy Revitalizace Tyršova náměstí Hostomice je také nové veřejné osvětlení, nové lavičky, odpadkové koše a informační tabule. Stavební práce probíhají v Hostomicích bez větších dopravních omezení, a to i přesto, že se v centru pohybuje řada stavebních strojů a dělníků. Zástupci města děkují řidičům za trpělivost a ohleduplnost, s jakou dosud centrem Hostomic projížděli. Stavební stroje by měly na hostomickém náměstí utichnout koncem letošního července, na tuto dobu je naplánovaný závěr akce.

Obnova zeleně

Hostomické náměstí se po současných stavebních úpravách výrazně promění. K tomu přispěje i další dotace. Ta podpoří obnovu zeleně na náměstí. Poskytovatelem dotace na sadové úpravy je Státní fond životního prostředí ČR. Podpora je ve výši 75 procent z celkových způsobilých výdajů, které činí 964 863 korun. Bude vysazeno 71 kusů dřevin, 112 dřevin bude ošetřeno a dojde k revitalizaci necelého jednoho hektaru zelených ploch.