Zástupci kraje se letos 
v březnu domnívali, že by se tak mohlo stát ve druhé polovině letošního roku, a to je právě nyní. Jenže na silnici se stále nic neděje. „Veřejná zakázka na zhotovitele stavby týkající se zmíněného úseku vozovky je prakticky ukončena. Rada kraje rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a lhůta pro podání námitek proti tomuto rozhodnutí zadavatele před několika dny vypršela," uvedla tisková mluvčí Krajského úřadu Středočeského kraje Nicole Mertinová, která dodává, že v současné době zakázku kontrolují zástupci Regionálního operačního programu. „Až nám bude postoupena zpět z ROPu, dojde k řádnému podpisu smlouvy a může následovat předání stavby. Podle klimatických podmínek pak budou zahájeny stavební práce," uzavírá mluvčí Nicole Mertinová.