V ten samý den bude dokument odeslaný i všem zastupitelům města, kteří budou mít dva týdny na to, aby se se všemi položkami podrobně seznámili. Ve čtvrtek 15. prosince v místním klubu Labe budou totiž dokument schvalovat na veřejném jednání zastupitelstva. A v jaké fázi se rozpočet města nachází nyní?

Jeho nástin již v předchozích dnech projednali radní a vyjádřili se k němu. Na základě připomínek v současné době pracuje finanční odbor na posledních úpravách, které budou předloženy na jednání rady dne 30. listopadu jako návrh rozpočtu na rok 2017.

Hořovičtí každoročně hospodaří s částkou přesahující sto milionů korun. Bude tomu tak i v příštím roce. Jak uvedl místostarosta města Hořovice Ondřej Vaculík, rozpočet pro příští rok se bude oproti těm předcházejícím lišit tím, že v kapitálových výdajích, v rámci investičních staveb jsou zatím zařazeny akce, které jsou smluvně zajištěny. Na ty, ke kterým by v příštím roce mohlo dojít v případě získání dotačních prostředků pro danou akci, je vyčleněna rezerva v přibližné výši deseti milionů korun. „Spoluúčasti na případných akcích podpořených dotačními prostředky budeme hradit právě z této rezervy," vysvětlil místostarosta Ondřej Vaculík.

A jaké projekty by Hořovičtí v příštím roce rádi dotacemi podpořili? „Například zateplení Společenského domu nebo budovy městského úřadu čp. 640," vyjmenoval starosta Hořovic Jiří Peřina s tím, že dále vznikají nejrůznější projekty na revitalizaci zeleně či úpravu vodních ploch. Patří sem například rybník Valcverk.
Starosta města Hořovice Jiří Peřina na závěr dodal, že pro příští rok je do rozpočtu zařazeno čerpání kontokorentního úvěru v mnohem nižší částce, než jaká by mohla být použita. Ten v minulosti dosahoval až pěti milionů, pro rok 2017 je nastavená částka 1,5 milionu korun.