Nový zákon umožňuje úředníkům vstupovat do soukromých domů, aby zkontrolovali, čím lidé topí. Zkontrolovat mohou každého, kdo používá kotel na tuhá paliva a existuje u něj podezření, že v něm spaluje například odpad nebo palivo nepovolené výrobcem kotle. Kontrola se týká jak kotle, tak případně skladu paliva.

Kouř řeší například v obci Nižbor, oficiální kontroly jsou ale krajní možností. „Na kontroly nechodíme my, ale pracovníci pověřeného městského úřadu. My patříme pod Beroun. Zatím jsme na něj žádný podnět neposílali, všechny případy řešíme domluvou. Povětšinou jsme úspěšní. Někdy méně, někdy více. Řekla bych, že v naší obci se jedná zhruba tak o dvanáct případů za poslední čtyři roky,“ uvedla Kateřina Zusková.

I v Hýskově se snaží tyto problémy řešit vlastní cestou. „Jednu kontrolu už máme za sebou. Obdrželi jsme stížnost na jednu obyvatelku naší obce, tak jsme s předsedou komise pro životní prostředí provedli kontrolu její kotelny,“ konstatovala starostka Hýskova Ivana Týlová.

V kotelně ale žádné závady neobjevili, bylo tam dřevo a bylo tam čisto. Přesto ale nějaké ty hříšníky v obci mají. Tyto chronické znečišťovatele ovzduší se ale snaží řešit sami. „Prozatím jsme je upozornili písemně s tím, že v případě, že se situace nezmění k lepšímu, tak přistoupíme k radikálnějšímu řešení a věc předáme na městský úřad v Berouně,“ dodala starostka Hýskova.

Co do kotle nepatří plasty, staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek nebo natřená prkna či chemicky ošetřené dřevo, zbytky jídla, tráva ze zahrady, listí, celobarevné letáky a časopisy, tetrapak neboli šestivrstvý obal z papíru, hliníku a plastu atd.

V případě, že dojde věc až na kontrolu úřadu, mohou úředníci jako důkaz použít video kouřícího komína pořízené mobilním telefonem, výpověď svědků nebo fotografie. Pokud bude důkazem právě video, je potřeba natočit buď dvě s časovým odstupem, anebo jedno v délce 30 minut, aby z něho bylo zřejmé, že soused v danou chvíli pouze nezatápěl. Úředníci pak z videa zkoumají podle Ringelmannovy stupnice míru znečištění.

Po shromáždění důkazů pak pověření úředníci pošlou znečišťovateli dopis, kterým jej upozorní na možné porušování zákona a na možnost kontroly domácího kotle. Dále ho upozorní na možné finanční sankce. A v případě, že se zjistí, že v kotli někdo topí neschváleným palivem, či dokonce odpadem, může dostat pokutu ve výši až 50 tisíc korun. Pokud už pověřený úřad termín kontroly předem nahlásí a dotyčný přesto nebude doma nebo nebude chtít kontrolory vpustit dovnitř, hrozí mu taktéž pokuta až 50 tisíc korun.

Plošné kontroly většina obcí s rozšířenou působností neprovádí. „Kontroly provádíme na základě nějaké podnětu. Udání či stížnosti. Pokud jsou splněné zákonné možnosti, tak můžeme vyrazit na kontrolu kotle,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Beroun Jitka Ciroková. Zdůraznila však, že v Berouně žádnou takovou kontrolu zatím nedělali. „Ani letos, ani v loňském roce jsme k ní neobdrželi podnět. V rámci našeho správní ho obvodu obce s rozšířenou působností, což je vlastně polovina berounského regionu, jsme ale nějaké stížnosti řešili,“ doplnila Jitka Ciroková.

Samotné kontrole domácího kotle předchází ještě určité úkony. „Musíme majitele kotle vyzvat, aby nám doložil, že má všechny potřebné doklady ke kotli, že ho řádně provozuje a že v něm topí správným palivem. Dále ho musíme upozornit na to, že pokud nemá tyto věci v pořádku, tak mu můžeme uložit pokutu, a pokud bude dál své okolí obtěžovat a znečišťovat kouřem, tak k němu přijdeme na kontrolu. On nás musí ke kotli pustit,“ vysvětlila Jitka Ciroková.

Co je Ringelmannova stupniceJde o šest čtvercových polí s různou intenzitou černé barvy na bílém podkladě. Podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 415/2012 Sb. je přípustné, pokud kouř není tmavší než stupeň dvě.
1. stupeň – 20 procent černé barvy na bílém podkladě
2. stupeň – 40 procent
3. stupeň – 60 procent
4. stupeň – 80 procent
5. stupeň – 100 procent