Pro hřbitov bylo třeba nejdříve najít vhodné místo, které by bylo co nejvíce přístupné všem pozůstalým občanům a navíc chráněné před vandaly. „S přijetím nového zákona o pohřebnictví, který je tvrdý zejména pro pohřbívání, se obec rozhodla, že bude vybudován hřbitov pouze pro ukládání zpopelněných ostatků,“ vysvětlil starosta Otročiněvsi Václav Lulák.

Byl vybrán obecní pozemek a schválena změna územního plánu. Bohužel stále chyběly potřebné finanční prostředky na stavbu. Díky podpoře poslance parlamentu Jana Schwippela se podařilo peníze získat. Urnový háj byl vybudován za přispění finančních prostředků z programu ministerstva pro místní rozvoj.

Součástí urnového háje je i kaple, která vznikla přestavbou budovy původně určené ke skladování materiálu. Celkové náklady na vybudování urnového háje včetně kaple a přístupové cesty činí zhruba 3,5 milionu korun. „V letošním roce chce obec dokončit terénní úpravy před hřbitovem a přivést do prostoru vodu na zalévání,“ dodal starosta.