Důvodem je využití technologie pokládky asfaltového povrchu na celém tělese mostu najednou, tedy bez částečné uzavírky a kyvadlově řízeného provozu. Most se tak nezprovozní od 3. října, jak se původně předpokládalo, ale až o dva týdny později. V případě tohoto řešení se most otevře pro dopravu 15. října. Na odbor dopravy a správních agend ale k 30. srpnu žádost o prodloužení uzavírky nepřišla.


Uzavírka mostu hodně ztrpčuje život obyvatelům Jarova, Tetína a Zavadilky. Musí totiž absolvovat dlouhou objížďku, chodit do Berouna pěšky a nebo parkovat na P+R parkovišti u vlakového nádraží. Obyvatelé výše zmiňovaných obcí velmi často bombardují berounskou radnici stížnostmi na nečinnost firmy. Podle města, ale práce postupovaly podle harmonogramu. "Denně řešíme řadu stížností lidí, kteří upozorňují na nečinnost stavební firmy a poukazují na to, že řidiči musí zbytečně most objíždět," vysvětlil místostarosta Berouna Michal Mišina.


Stavební práce na rekonstrukci mostu totiž mohou probíhat pouze při výlukách. Protože nesmí ohrozit projíždějící vlaky pod mostem. Dělníci tedy mohou pracovat pouze v době traťových výluk. Původně byl v plánu pouze noční režim stavby, který by ale ovlivnil negativně život a noční klid místních obyvatel.