V rámci rozsáhlé investiční akce probíhají výkopové práce také v komunikacích a komplikují dopravu. V současné době je v berounském regionu neprůjezdných několik důležitých komunikací.

Až do konce června je neprůjezdná komunikace v obci Tmaň. Zde byla úřady polovená úplná uzavírka silnice od Pěticestí směrem na Tmaň. Nařízená objížďka pro osobní vozidla a nákladní vozidla s hmotností do 7 tun vede od křižovatky Pěticestí přes Lounín.
Další uzavřená silnice je také v obci Vráž. Zde byla kvůli výstavbě kanalizačních přípojek uzavřená komunikace v oblasti od hostince „Na Kovárně" k místnímu obecnímu úřadu. Ta je naštěstí už průjezdná, ale až do poloviny července je neprůjezdný železniční přejezd do místní lokality Stupic.

Až do konce měsíce června je také neprůjezdná silnice v obci Nový Jáchymov. Ulice Kunova je uzavřená v úseku od obecního úřadu až k autobusové zastávce Na sídlišti.

Motoristé by tak měli v berounském regionu dávat bedlivý pozor na značené objízdné trasy. Předejdou tím nepříjemným karambolům.