Termín se však odkládá. „Musí se uskutečnit ještě jedno veřejné projednání územního plánu. Když k tomu připočítáme třicetidenní lhůtu, do konce roku to zvládnout nemůžeme,“ konstatoval místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík.

V předchozích letech se už veřejná projednávání uskutečnila. Trvala i několik hodin a lidé na nich mohli vznášet námitky. Řada 
z nich vyslovila i připomínky v souvislosti se svými pozemky. Tématem emotivních debat byl i plánovaný objekt, který by měl vzniknout naproti místní nemocnici. Na dotazy odpovídal architekt Jirkovský, který na základě zadání nový územní plán zpracovává.

Hořovičtí se ještě chtějí zabývat zmíněným územím naproti nemocnici. „Máme zájem o upřesnění tohoto podnikatelského developerského záměru. Zajímá nás konkrétní řešení i ekonomie,“ sdělili zástupci města. Záměr hodlají porovnat s ostatními nabídkami a posoudí, zda je výhodný, či nikoliv. Hořovičtí mají totiž ve hře nabídky od dvou dalších společností, se kterými mají zkušenosti v Králově Dvoře nebo Komárově.

A o co jde Hořovickým především? „Kromě jiného jde i o čas, po který bude stavba probíhat,“ prohlásil Ondřej Vaculík, podle kterého je velký rozdíl v tom, jestli stavba probíhá dva roky, nebo deset let, a to 
s ohledem na obyvatele dotčené lokality, kteří jsou při stavbách obtěžováni projíždějícími stavebními vozy.

Hořovičtí předpokládají, že územní plán města by se mohl schvalovat v lednu příštího roku. Do té doby se musí stihnout jeho veřejné projednání.