Starostka Berouna Soňa Chalupová projevila spokojenost, že se z vyhrazených prostředků povedlo hřiště postavit za méně peněz, než se čekalo. Takže zbylo i na fitness park, který se nachází u in-line dráhy na druhé straně Berounky. „Mám velikou radost, že se nám to konečně podařilo, a o to víc, že to stálo tak málo a zbyly peníze na pořízení posilovacího parku na druhé straně řeky. A myslím si, že ten má také u Berouňáků velkou a pozitivní odezvu,“ uvedla starostka.

„Jsme rádi, že workoutové hřiště může sloužit nejen místním veslařům, ale přeseděvším všem občanům Berouna. Jak paní starostka naznačila, s workoutovým hřištěm souvisí i fitness park na Závodí, jehož plocha byla původně vytipovaná i pro toto hřiště zde Na Štulovně. V případě fitness parku se podařilo s Povodím Vltavy domluvit takové podmínky, aby se tam něco podobného mohlo postavit. Jde tak vlastně o cestu jak na Závodí pokračovat v instalaci dalších podobných prvků,“ dodal místostarosta Berouna Michal Mišina.

Oficiálním provozovatelem obou cvičících ploch se stala Berounská sportovní. Při otevření workoutového hřiště byl přítomen i ředitel společnosti Antonín Marx. „Věříme, že si hřiště obyvatelé Berouna užijí a bude se jim tady dobře cvičit. Našim primárním úkolem je ho udržovat čisté a bezpečné pro všechny návštěvníky. Především jsme rádi, že se povedlo mezi dopadovou plochu a asfaltovou cestu umístit chodník, což pomůže hřiště udržet od možného znečistění hlínou či trávou,“ řekl ředitel. Ze stejného důvodu hřiště zůstane ještě nějaký čas ze tří stran, přiléhajících k čerstvě zasazené trávě, ohraničené páskou.

V případě zhoršení pandemické situace by se hřiště zavírat nemělo. „Na jaře to nebylo nakázaný, tak jsme se k tomuto kroku ani nerozhodli. Tehdy jsme všechna dětská hřiště pouze pravidelně dezinfikovali, což bychom udělali i v případě obou těchto nových ploch ke cvičení, kdyby k tomu mělo dojít,“ doplnil Mišina.

Nové workoutové hřiště stálo něco málo přes 600 tisíc korun a část zbylých peněz z participativního rozpočtu se použila právě na fitness parku, který vyšel zhruba na 250 tisíc korun.

V září se bude spouštět nové hlasování o participativním rozpočtu, kam bylo jednotlivými zastupiteli přihlášeno devět návrhů.

Navržené projety jsou: obří vzduchové trampolíny v kempu Na Hrázi a v Hlinkách, instalace chytrých mobilních WC na vybraná místa setkávání většího počtu obyvatel, revitalizace parku u Zábranského kostela včetně opravy zdi a úpravy okolí domku hrobníka, výsadba aleje stromů podél cyklostezky svaté Ludmily z Berouna na Tetín. Dále pak: rozšíření plochy pro volnočasové aktivity v okolí dopravního hřiště, bezpečné přechody u všech škol a školek v Berouně, psí hřiště či park ve vhodné lokalitě, rozšíření prostoru U Štiky o malé lanové centrum pro děti a stolky s lavicemi a regenerace lesoparku Městská hora.