Ten připomněl, že bezohledné chování některých lidí zbytečně zatěžuje městskou kasu. Mají přitom možnost využít zdarma sběrný dvůr, kam lze objemný odpad přivážet.

Městská policie všechny podobné případy dokumentuje a snaží se původce černých skládek odhalit. V minulosti už bylo za přestupky tohoto typu uděleno několik pokut.

Maximální výše sankce za porušení městské vyhlášky o nakládání s odpady se může vyšplhat až na padesát tisíc korun.
Za černou skládku je přitom považováno například i odložení starého nábytku nebo stavebního materiálu při rekonstrukci bytu ke kontejnerům.

Berounská radnice vyzývá místní občany, aby výskyt jakýchkoli černých skládek na území města hlásili strážníkům na linku 156 nebo městskému úřadu prostřednictvím emailové adresy podnety@muberoun.cz.