Zápisy se konaly v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne. Podle odhadů přišlo pravděpodobně do čtyř největších berounských základních škol k letošnímu zápisu více dětí než v loňském roce. Loni jich bylo evidováno necelých tři sta. Přesně 296 dětí. Do deseti prvních tříd, které tyto školy otevřely, jich ale nastoupilo méně, a to jen kolem 250 prvňáčků.

Největší nápor loni zažila Jungmannova základní škola. Tam přišlo k zápisu 111 dětí. K zápisu do této základní školy se mohli rodiče objednat na konkrétní čas. „V březnu jsme spustili na našich webových stránkách objednávací formulář. Rodiče si tak mohli vybrat, který den a v kolik hodin chtějí k zápisu přijít. Takže když k zápisu přijdou, nemusí zde čekat ve frontě, až na ně přijde řada. Prostřednictvím našeho formuláře objednalo k zápisu své dítě osmdesát rodičů,“ uvedla zástupkyně ředitele Jungmannovy základní školy Eva Chlumská s tím, že každý podzim škola v listopadu rozjíždí kurz nazvaný Metoda dobrého startu, ve kterém se děti připravují na vstup do školy.

„V rámci patnácti lekcí se děti zocelí v oblasti sluchového, zrakového vnímání, v sociálních dovednostech i v grafomotorice. Rodičům jsme v případě potřeby pak také schopni doporučit speciálního pedagoga, který jim ukáže jak s dětmi lépe pracovat,“ upozornila Eva Chlumská.

Velký nával je každoročně při zápise také v Základní škole Beroun, Wágnerovo náměstí. Ředitel školy Antonín Leopold předpokládá, že v příštím školním roce otevřou tři první třídy. „Letos nám odchází tři páté třídy, takže můžeme vzít děti jen do tří prvních tříd,“ konstatoval ředitel Základní školy na Wágnerově náměstí v Berouně Antonín Leopold.

V obou dnech přišli rodiče s nedočkavými předškoláky ještě před otevřením zápisových tříd. „Anežka se už nemohla dočkat. O zápise mluví už několik dnů. Stále chtěla procvičovat barvy, počítat, a protože už přečte i některá slova, tak mi neustále nosila své knížky,“ poznamenala Iveta Mládková z berounského sídliště Hlinky.

Pro přijetí do prvních tříd jsou daná konkrétní kritéria. Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Podle toho, jak je předškoláci zvládají, už dokážou i sami rodiče posoudit, jestli je jejich potomek zralý pro vstup do první třídy. V některých případech může být posouzení školní zralosti dítěte obtížné. Pro tyto případy fungují na školách pedagogicko – psychologičtí poradci.

Dítě by mělo rozumět mluvené řeči, pokynům a různým sdělením. Mělo by se srozumitelně vyjadřovat ve větách a jednoduchých souvětích, samo klást otázky a komunikovat s dospělým člověkem. Také by se mělo orientovat ve svém okolí, znát svoji adresu, jména a povolání rodičů, svůj věk. Dokáže spočítat třeba pastelky, seřadit čísla podle posloupnosti, pozná barvy a dokáže rozložit slovo na jednotlivá písmenka. „Po dětech nechceme nic těžkého. Podstatné je, jak mluví, jak umí vyslovovat, jestli na obrázcích pozná zvířátka, jestli pozná, kolik je na ruce prstů. Také po nich chceme, aby nám namalovaly obrázek,“ vysvětlila za Základní školu na Wágnerově náměstí v Berouně Alexandra Krejčová.