Vedení kraje si nechalo zmapovat kapacity škol a školek v kraji. Závěr, že je nezbytné zaměřit se na tuto oblast, se promítl i do rozšíření tematického zadání Fondu podpory včasné přípravy projektů o Navyšování kapacity mateřských a základních škol. „Je nezbytné udělat vše pro to, aby kapacita škol a školek stoupla, to ale nelze bez toho, že budou mít starostové připravené projekty, s nimiž jim můžeme finančně pomoci,“ připomněla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Nejrizikovějšími regiony z hlediska nízké kapacity se ukázaly být právě zmíněné tři regiony, kde lze v horizontu pěti let očekávat, že tam budou chybět dohromady až tři tisíce míst v mateřských a sedm tisíc míst v základních školách. To představuje investiční náklady ve výši 2,1 a 10 miliard korun. „Proto je třeba urychlit a zkoordinovat přípravu projektů,“ zdůraznila hejtmanka.

Lhůta pro podání žádostí je od čtvrtka 17. září do pátku 18. prosince. Žadatelem může být obec, příspěvková organizace zřízená obcí nebo dobrovolný svazek obcí se sídlem ve Středočeském kraji.

V Berouně je v současné době podle místostarosty Dušana Tomča rejstříková kapacita mateřských škol 782 míst. Po letošních zápisech budou otevřeny všechny místní třídy. „Za posledních deset let v Berouně díky investicím města do školství přibylo dvě stě nových míst v mateřských školách. Díky tomu se daří pokrývat umístění dětí od tří let věku, jak stanovuje zákon,“ uvedl místostarosta.

Připomněl, že například díky nově vybudovanému odloučenému pracovišti v Bezručově ulici, které patří k mateřské škole Drašarova, vznikly čtyři nové třídy, dvě z nich přitom zahájily provoz v minulém roce. „Máme nadále v plánu rozšiřovat kapacitu ve školkách. Plánuje se výstavba mateřské školy Na Machovně,“ vysvětlil Tomčo.

V uplynulém školním roce se učilo v berounských základních školách 2 578 žáků. Město už otevřelo nový pavilon specializovaných učeben ve 2. základní škole Preislerova, v září letošního roku se vrátí děti do 4. základní školy na Závodí, která bude mít za sebou rekonstrukci tříd a přístavbu, kde se nachází jídelna a tělocvična.

„V příštích letech bychom rádi provedli dílčí rekonstrukce na 3. základní škole Wágnerovo náměstí a na 1. základní škole Jungmanova, abychom mohli nejen navýšit kapacitu, ale hlavně zkvalitnit výuku ve všech čtyřech základních školách ve městě,“ dodal místostarosta Tomčo.