„Je to super. Nejprve jsem z toho měla strach, ale funguje to. Nemusím řešit problém, jestli mám u sebe dost drobných. Aplikace mě dokonce upozorní i na to, že mi doba zaplaceného parkování končí a já si ho mohu prostřednictvím mobilu prodloužit,“ poznamenala k novému systému placení Jitka Svobodová.

Kromě nové technologie parkovacích automatů na placených parkovištích v centru města a jeho blízkém okolí, zvažuje město Beroun také výstavbu nových parkovišť na sídlištích. „S nový-mi parkovacími místy se po-čítá zejména v rámci rekon-strukcí jednotlivých ulic. Připravujeme projektovou dokumentaci pro ulice Branislavova, Družstevní, Bezručova a komunikace nad Třídou Míru. Na Velkém síd-lišti máme také vytipované pozemky pro výstavbu men-šího parkoviště,“ upozornil místostarosta Berouna Michal Mišina.

Na berounských sídlištích a v obytné zástavbě mají ři-diči v současnosti k dispozi-ci celkem 959 parkovacích míst. Podle vedení města by jich mohlo v dohledné době vzniknout dalších 380.

„Na Velkém sídlišti je s parkováním aut velký problém. U nás v ulici parkují řidiči i na chodníku,“ uvedl Berouňan Karel Tichý.