Cvičení simulovalo zadržení tří tisíc migrantů, kteří nepovoleně překročili hranice České republiky. Ti byli následně rozděleni do jednotlivých krajů. V Berouně pak celý den probíhala praktická část cvičení s figuranty.

Všichni prošli detoxikací, čekalo je prověření cizineckou policií včetně snímání otisků a následně byli umístěni v prostorách policejní tělocvičny, kde už pro ně byla připravená lůžka a vše potřebné.

„Prověřili jsme připravenost policie na provádění prvotních úkonů s běženci. Mimo jiné jsme prověřovali, zda už běženci nepožádali o azyl v některé ze zemí, přes které do ČR přicestovali," přiblížil včerejší akci ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Václav Kučera.

„Migrační krizi řeší prakticky celá Evropa. České republiky, a tím i Středočeského kraje se dosavadní uprchlické vlny prakticky nedotkly, ale situace se neustále mění a my musíme být připraveni i na variantu, že Česká republika bude masivní migrační vlnou rovněž zasažena," objasnil hejtman Petera důvody nařízeného cvičení. „Chtěli jsme si při tomto cvičení zmapovat silné a slabé stránky našeho systému. Zatím je ale na celkové hodnocení brzy," dodal hejtman.

Do cvičení se zapojily složky integrovaného záchranného systému včetně hasičů. „Policie nás vyzvala ke spolupráci k ubytování těchto osob. Poskytli jsme například lehátka, deky. Zařizovali jsme také stanoviště pro dekontaminaci osob. Je to výjimečné zařízení, kterých je jen pět v České republice," uvedl za berounský Hasičský záchranný sbor Milan Novák.

Do cvičení se kromě složek Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje, tedy středočeské policie, hasičského záchranného sboru a zdravotnické záchranné služby, zapojila i Bezpečnostní rada Středočeského kraje, Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Beroun, Oddělení ochrany veřejného zdraví Ministerstva vnitra a neziskové organizace, v tomto případě Český červený kříž.