Ředitelem školy je Jiří Luka, který stál například za vybudováním základní školy a gymnázia Open Gate. Dětem, jejichž rodiče by na školné osmdesát tisíc korun za rok nedosáhli, bude nadace Tipsport poskytovat stipendia. „Nabídka na spolupráci se mi líbila, protože už tehdy mluvili právě o stipendiích,“ říká Luka.

Škola bude první tři roky pilotně sídlit v prostorách hlinského učiliště. Otevře zatím dvě první třídy, nebo první a druhou třídu, podle zájmu rodičů. V každé třídě má být přitom nejvýš šestnáct dětí.

„Pronajali jsem si celé patro a už byla zahájena rekonstrukce, abychom byli na září připraveni,“ připomíná ředitel. Stavba vlastní školy bude v nejbližší době zahájena v bývalém areálu TIBA naproti kulturnímu domu Plzeňka.

„Vzdělávání bude česko-anglické, už od první třídy budou mít děti až třicet procent výuky v angličtině, kterou budou mít na starosti pedagogové, jež jsou rodilými mluvčími,“ vysvětluje Luka.

Cílem je vytvořit ze druhého jazyka přirozený komunikační prostředek. V prvním ročníku bude přitom zaměřen na komunikaci, poslech nebo zpěv.

„Vedle tohoto jazykového pilíře tu je další, který je zaměřen na hodnoty. Jde o systém, vycházející z mezinárodního programu, který vymyslela sestra Cyril Mooney. Ten budeme začleňovat do našich osnov,“ říká Jiří Luka a dodává že výuka povede žáky ke čtyřem základním hodnotám – čestnost, odvážnost, laskavost a schopnost péče o sebe sama a své okolí.

Pomocným, neméně důležitým nástrojem je podle něho komunikace a vztahy jak mezi žáky, tak zaměstnanci školy a rodiči.

Třetím pilířem bude pestrost metod, kdy chce škola čerpat a inspirovat se z ostatních vyučovacích metod, jako je například Montessori nebo výuka v tématech, známá z waldorfské školy.

„Chceme se ale pouze inspirovat a dál jít vlastní cestou. Ta pestrost je důležitá, aby u dětí rozvíjela osobnostní dovednosti, mezi které patří komunikace, kritické myšlení, kooperace a kreativita,“ nastiňuje ředitel nové berounské školy.

K zápisu se lze registrovat už nyní. Během února proběhnou online tři dny otevřených dveří. Více informací lze najít stránkách školy ZDE.