Mateřská a základní škola VIA Beroun funguje již druhým rokem a momentálně sídlí v prostorách berounské střední školy a učiliště SOU Hlinky. Byli to tedy žáci školy, kteří slavnostní podvečer na Tetíně svým hudebním vystoupením zahájili. Hlavní části asi hodinového programu poté patřila představení samotné devítiletky a školky se čtyřmi třídami. Toho se ujal uznávaný architekt Jiří Opočenský z architektonického studia ov-a, které za návrhem objektu stojí. Stavba byla již zahájena a nyní probíhají výkopové práce.

Areál bývalé textilky se postupně v následujících letech promění na novou městkou čtvrť. První na řadě je právě škola, která se bude nacházet v bezprostřední blízkosti původního vjezdu do areálu. V budoucnu ji od Plzeňské ulice odstíní plánovaný parkovací dům, jenž poskytne další potřebnou kapacitu pro stání.

close Mapa budoucí podoby areálu Tiba. info Zdroj: se svolením architektonického studia ov-a zoom_in Mapa budoucí podoby areálu Tiba.

Celá pravá část lokality, při pohledu na Plzeňskou ulici, bude sloužit pro účely bydlení. „Načež středem celého území vedeme parkovou cestu, která toto území napojí na stávající sídliště a sousední Zábranský park. Půjde o takovou zelenou stezku vedoucí do školy,“ přiblížil Opočenský k budoucí podobu celého území s tím, že cesta má podpořit pěší docházku.

Na rodiče, kteří se nicméně rozhodnou své dítě přeci jen přivézt autem, se také myslelo. „Takové místo je již poměrně důležitou součástí moderní školy. Aby rodiče mohli své děti bezpečně vyložit, k tomu bude sloužit takzvaná dopravní ‚Kiss and Ride‘ smyčka s podélným stáním. Děti tak vystoupí přímo na chodník, odkud budou pokračovat do školy,“ popisuje architekt.

Samotná budova školy bude dvoupodlažní, na některých místech vystoupí na třetí patro. „Hledali jsme dům, který je moderní, jenž by se zapojil do okolí města a jeho důležitou součástí byla zeleň. V prvním patře bude tedy římsa, která obíhá všechny učebny dokola, na níž budou osazeny květináče s různou zelení. Objekt tak bude působit oživle,“ přiblížil Opočenský.

Prosvětlený interiér

Interiér studio navrhlo tak, aby byl co nejvíce prosvětlen za pomocí velkých venkovních oken. Architekti zvolili prostředí, aby denní světlo prostoupilo i do chodeb školy, které navíc poskytnou relaxační kouty. „Chodba se v místech otvírá do těchto neformálních zón, které mohu sloužit jak k hraní, tak třeba i k alternativní výuce a samozřejmě i trávení volného času,“ poznamenal architekt.

Pro Česko neobvyklým prvkem budou prosklené části stěn mezi chodbou a třídami. „Takové řešení známe hlavně z prostředí holandských či německých škol. Skleněné okno neruší akusticky, a přitom posílí lepší přehled, co se ve třídách děje, a také orientaci ve škole,“ vysvětlil architekt.

close Vizualizace školy. info Zdroj: se svolením architektonického studia ov-a zoom_in Vizualizace školy.

Všechny třídy budou vybaveny interaktivními tabulemi a ve škole nebude chybět vlastní knihovna s datovým připojením. Škola bude mít vlastní jídelnu a stejně tak i tělocvičnu, která bude mít k dispozici podium a vysouvací hlediště. „Bude to tedy jakýsi multifunkční sál, místo, kde se budou odehrávat různé besídky či společenská setkání,“ říká dále Opočenský.

Škola nabídne sociální stipendia

Školné na Základní škole VIA bude 14 tisíc korun na měsíc. Nadace nicméně nabízí až stoprocentní sociální stipendia, na které má šanci dosáhnout široká skupina lidí. K výběru totiž pomáhá algoritmus, vytvořený prostřednictvím absolventské práce studentů oboru aplikované ekonomie z Univerzity Karlovy.

„Princip je jednoduchý, deklarované příjmy a hmotný majetek a další data, na která se rodin ptáme, jsou v tomto matematickém modelu vyhodnoceny v kontextu s životními náklady ve Středočeském kraji. Algoritmus nám poté posoudí, jak vysoké stipendium žadateli udělíme. Může se tedy přihlásit opravdu každý, kdo má dojem, že by jejich rodinný rozpočet na školné nestačil. Vedle vyhodnocení tohoto matematického modelu také zvažujeme i konkrétní situaci rodiny žadatele,“ upřesnila ředitelka Nadace Tipsport Lucie Štefánková.

Pro následující školní rok o stipendium zažádaly již čtyři rodiny a všem nadace vyhověla. Navíc podle ředitelky nejsou žádosti ještě uzavřené a předpokládá se, že budou poskytnuty ještě další čtyři.

Předpokládá se, že mateřinka nabídne kapacitu až 80 dětí ve čtyřech třídách. První stupeň by pak mělo navštěvovat kolem 160 dětí, kdy na každý ročník připadnou dvě třídy. Podobně by to mělo být pro druhý stupeň.

close Vizualizace školy. info Zdroj: se svolením architektonického studia ov-a zoom_in Vizualizace školy.

Projekt školy, který by měl být dokončený pro školní rok 2025/26, vyjde zhruba na 500 milionů korun a je plně financován Nadací Tipsport. Slavnostního poklepání na základní kámen se účastnil otec myšlenky stavby školy a spolumajitel Tipsportu Vratislav Randa, školský ombudsman Ladislav Hrzal, nový ředitel školy Petr Hopfinger, architekt Jiří Opočenský a ředitelka Nadace Tipsport Lucie Štefánková.