Vedení města tím navazuje na Program regenerace městské památkové zóny Beroun v období let 20162019. Ten zastupitelé schválili loni v prosinci.

„S reklamou je to stejně jako s graffiti. Místo aby začaly ubývat, tak se zvětšují a rozšiřují. Město proto vydalo nařízení, jež se vztahuje na reklamy nepodléhající stavebnímu povolení. Takže ne u billboardů. Nařízení se týká reklamních poutačů, které jsou v našem městě různě montovány na zábradlí, domy, ploty a podobně. Ty chceme eliminovat,“ vysvětlil místostarosta Michal Mišina. „Chceme, aby návštěvníci Berouna viděli hezké město a ne milion reklam, které tady nyní jsou,“ dodal.

Nařízení rozděluje území města mimo částí Jarov, Zdejcina, Hostím, Lištice na čtyři kategorie veřejně přístupných míst, a to A, B, C a D. Reklama je regulovaná v závislosti na kategorii. A je městské jádro a městská památková zóna, B obvodová městská jádra, prostranství hlavních uličních koridorů, plochy soustředěné cílové dopravy, C veřejná prostranství s převahou zeleně a D ostatní.

„Na nařízení naváží pravidla, která by mělo město uplatňovat při povolování reklam podle stavebního zákona,“ uvedla vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Beroun Dana Vilhelmová. 

Kvalita prostředí veřejných prostranství ovlivňuje obyvatele i návštěvníky města. Společně s vybaveností je důležitým indikátorem pro posuzování kvality sídla jako celku a zároveň spoluvytváří charakter města.

„Přiměřená reklama a vývěsní štíty historicky k veřejnému prostoru patří. Co je ale podstatné, je právě jen přiměřený a danému prostředí odpovídající počet reklam,“ sdělil architekt Pavel Koubek, který se regulací ve městech zabývá.

„Za posledních pětadvacet let se veřejné prostory Berouna výrazně proměnily. Jak kvůli výstavbě nových domů, tak opravám dlouho zanedbávaných fasád, ale i povrchů komunikací, dlažeb, zeleně i městského mobiliáře. Součástí této proměny je i podstatně větší zastoupení reklamy,“ upozornil starosta Berouna Ivan Kůs s tím, že propagace zboží, obchodu a řemesel historicky k určitým typům veřejných prostranství patří.

„Současný rozsah, živelnost a míra působení propagačních prostředků a metod ale vytváří atmosféru chaosu a degraduje městské prostředí,“ zdůvodnil nutnost regulace reklamy Kůs.