Vojenské lesy a statky České republiky do konce dubna vysadily přes 7,5 milionů stromů, dalších zhruba 1,5 milionů stromů by mělo být vysazeno v květnu. Informoval o tom Jan Sotona, mluvčí Vojenských statků a lesů ČR.

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Na letošní rok Vojenské lesy, které jsou s rozlohou 125 tisíc hektarů druhým největším správcem lesů v republice, naplánovaly, že vysadí celkem 12,5 milionu sazenic lesních dřevin. Hlavní část obnovy, a to konkrétně devět milionů sazenic lesních dřevin přitom státní lesnický podnik naplánoval na jaro, kdy jsou pro sázení nejvhodnější podmínky.

„Ochranná opatření spojená s pandemií komplikují jak logistiku dodávek, tak i výsadbu v českých lesích, protože značnou část prací zajišťují zahraniční sezonní pracovníci. Přesto jarní obnova lesů u Vojenských statků a lesů jede podle plánu. Pokud se nevyskytnou nějaké neočekávané komplikace, počítáme, že do konce května budeme mít jarní obnovu hotovou,“ uvedl ředitel Petr Král.

Na výsadbě nových stromů se pracuje intenzivně také v Brdech. V této lokalitě lesníci Vojenských statků a lesů do konce dubna vysadili 267 tisíc nových především listnatých stromů. Tím je jarní plán obnovy zdejších lesů téměř naplněn. S podzimní výsadbou by lesnická divize Vojenských statků a lesů Hořovice měla letos vysadit celkem 570 tisíc sazenic dřevin.

Přeměna lesů ve smíšené

I při letošní obnově se naplno projeví dlouhodobý trend, kterým se Vojenské lesy a statky snaží své přírodní lokality přeměnit v druhově pestré oblasti, jež budou lépe odolávat klimatickým změnám. Přes šedesát procent na jaře vysázených sazenic tvoří listnaté dřeviny - dub, buk, javor, olše a lípy, ale také dub červený, jasan, habr, jilmy, osika a třešeň. Bezmála 1,2 milionu pak připadá na jedle, borovice, modříny a douglasky, jen 1,7 milionu bude připadat na smrk, který lesním lokalitám dříve dominoval.

„Také letošní jarní obnova přispívá k založení druhově pestrých lesů, kdy jsme na většině kalamitních holin sázeli alespoň tři druhy dřevin, z nichž každá má zastoupení alespoň dvaceti procent,“ vysvětlil strategii ředitel Petr Král.

Na 13 hektarech lesníci obnovu lesů v březnu a dubnu podpořili výsevem javoru mléče, klenu a břízy, a to jak na holinách, tak i podséváním stávajících porostů. „Doplněním standardní výsadby o síje břízy chceme dát mnohem větší prostor tvořivým silám přírody. Ať příroda v čase sama ukáže, co je tam vhodné, aby vyrostlo,“ dodal Ondřej Vybíral, výrobní náměstek Vojenských lesů a statků.

Brdy (Středočeský a Plzeňský kraj)
V Brdech lesníci VLS do konce dubna vysadili 267 tisíc stromů, kterými je jarní plán obnovy bezmála naplněn. S podzimní výsadbou by lesnická divize VLS Hořovice měla letos vysadit celkem 570 tisíc sazenic dřevin.

Šumava (Jihočeský kraj)
Ve vojenském újezdu Boletice a jeho okolí na jaře přibylo čtvrt milionů stromů, přes sto tisíc sazenic chtějí lesníci VLS ze Šumavy vysadit v průběhu května. V jarní obnově jediné „horské“ lesnické divize státního podniku převládá mírně nadpolovičně většinou smrk, pro nějž jsou vyšší nadmořské výšky jihočeských hor přirozeným stanovištěm. Celkem by v šumavských lesních oblastech ve správě státního podniku mělo letos v rámci umělé obnovy přibýt bezmála půl milionu nových stromů.

Doupovské hory (Karlovarský kraj)
Jarní část umělé obnovy lesů v západočeském vojenském újezdu Hradiště byla výsadbou 450 tisíc sazenic ke konci dubna hotova z 90 procent. V unikátní přírodní lokalitě, pro niž jsou typické lesostepi s bučinami, převládá buk lesní. Druhovou pestrost lesníci VLS z Karlových Varů podpořili setím javoru mléče a klenu na čtyřech hektarech.

Ralsko (Liberecký kraj)
Jarní obnově lesů v unikátní přírodní oblasti mezi hradem Bezděz a Ještědem dominují sazenice borovice, která je typickou dřevinou této oblasti, jež je domovinou zubrů i první tuzemské vlčí smečky. Vedle čtvrt milionu sazenic borovic v Ralsku na jaře přibylo 100 tisíc nových buků a stejný počet dubů. Jarní výsadba v bývalém vojenském újezdu, který je nyní oblíbenou turistickou oblastí, je dokončena a reprezentuje 80 procent celkové letošní výsadby.

Drahanská vrchovina (Vyškovsko)
Vojenský újezd Březina s okolím je přírodní lokalitou, v niž probíhá v současnosti hlavní „bitva“ VLS s kalamitou. Tomu odpovídá také rozsah jarní výsadby dřevin, které dominuje buk, dub a borovice. V rámci ní na Drahanské vrchovině v březnu a dubnu celkem přibylo 3,4 milionu nových stromů, dalšího čtvrt milionu dřevin by mělo být vysazeno do konce května. S podzimním zalesněním pak VLS letos plánují pro obnovu Drahanské vrchoviny celkem zasadit 5,3 milionu sazenic dřevin. Na několika hektarech lesníci druhovou pestrost porostů podpořili také síjí břízy (Betula pendula Roth.).

Libavá (Olomoucký kraj)
V druhém největším újezdu české armády zalesnění letos po letech intenzivní výsadby v důsledku kalamit zalesňování finišuje. VLS zde za poslední 3 roky vysadily celkem 35 milionů sazenic, letos k nim plánují dalších 4,8 milionu. Do konce dubna stihl státní podnik obnovu v rozsahu 2,7 milionu. Také v Oderských vrších podpoří výsadbu výsevem břízy.