Dne 15. 4. 2014 uspořádal Union Cerovice ve spolupráci se Školní družinou již 2. ročník Zajíčkovy cesty za pokladem. Letos se této akce zúčastnilo 70 dětí. Děti v parku plnily 10 různých úkolů, pomocí kterých získaly heslo k otevření pokladu. Odtud se vydaly na fotbalové hřiště, kde je čekalo malování na obličej a pak společná cesta za pokladem do nedalekého sadu.
Dále Union uspořádal ve spolupráci s Mateřskou školou tradiční Čarodějnický lampiónový průvod. Čarodějnice a Čarodějové se prošli obcí od sokolovny až na hřiště, kde je čekal Čarodějný pětiboj. Na závěr každý malý účastník dostal špekáček, který si mohl opéct na připravené hranici. Této akce se zúčastnilo 90 dětí.
Poděkování patří nejen všem, kteří se na přípravě a průběhu obou akcí podíleli, ale také všem, kteří na tyto akce přišli.

KATKA ČAPKOVÁ