Zvon byl pořízen z veřejné sbírky, která byla vyhlášená v září minulého roku a běžela po celý rok. Ještě předtím, než se tento více než dvousetkilový kousek podíval do zvonice, byl slavnostně obci představen a za dohledu desítek občanů byl také vysvěcen. Václav v sobě také nese jedno ukryté tajemství – jeho dřevěný závěs v sobě nese schránku se jmény všech finančních dárců.

„Vybraná částka mě zaskočila,“ říká žena, která Chyňavě vrátila zvon  

V Chyňavě bude s Bartolomějem nově zvonit i Václav.S iniciátorkou veřejné sbírky Jarmilou Beerovou jsme si povídali o této události podrobněji.

Mohla byte popsat, jak se sem nový zvon dostal?
Nový zvon jsem vlastně iniciovala proto, že když jsem dělala před pěti lety zdejší stezku česko-italského přátelství, tak jsem se v rámci toho i pozastavila nad bídným stavem našich zvonů. A smutný byl i jejich osud, neustále byly snímány nebo během válečných let rekvírovány. Z toho důvodu jsem vlastně dostala ten nápad zřídit veřejnou sbírku. A protože mi už obec díky stezce důvěřovala, tak na to přistoupila.

Jak dlouho sbírka trvala a kolik se vybralo?
Byla zahájena prvního září roku 2017 a skončila 30. září letošního roku. Ve sbírce se nakonec vybralo přes 300 tisíc (pozn. red.: přesně 310 755,-). Na samotný zvon bylo potřebných 260 tisíc, k tomu se počítaly další přípravné práce jako elektrika atd., ale to ta částka hravě pokryje. Zároveň se vybíralo ještě také na opravu starého zvonu.

Jak vypadá takové zajištění zvonu?
Byly to 3 roky práce, ale za zvon můžou vlastně dárci. Když před několika lety přišel zvonař, aby se podíval, jestli je vůbec možné sem nainstalovat zvon, tak o tom zpracoval elaborát, který odeslal na kampanologickou společnost do Kutné Hory. Tohle vše má totiž svá pravidla, zvon se například musí pořídit v takovém tónu, aby ladil se stávajícím. Bartoloměj, tedy ten velký zvon, je v ladění C 2 a tento nový je v D 2.

Čekala jste, že se vybere ve sbírce tolik?
Tohle mě opravdu zaskočilo. Nečekala jsem, že Chyňaváci a lidé z okolí dají tolik. Finanční dary dali třeba i lidé, kteří zde už nebydlí, ale k Chyňavě mají pořád vztah.