„Díky ochranným zdím, hrázím a rozšíření koryta Červeného potoka bude moci městem bez větších škod projít stoletá voda," tvrdí za Povodí Vltavy Petr Kubala.

Jistotu nabývají i lidé, kterým voda z Červeného potoka v minulých letech zatopila domy. „V roce 1995 se valila voda zahradou. Věřím tomu, že nás současná stavba ochrání," uvedl za všechny obyvatele lokality kolem Červeného potoka pan Šmíd.

Podle zástupců Povodí Vltavy bylo předpokládané ukončení stavebních prací na Červeném potoce stanovené na letošní říjen. Podle upřesnění Metrostavu, který je dodavatelem, je termín dokončení 30. listopadu. „Toto datum je od začátku uvedeno na smlouvě s Povodím Vltavy," konstatoval tiskový mluvčí Petr Dušek.

V současné době probíhají na staveništi práce spojené 
s betonáží základových desek opěrných stěn na levém břehu. „Jedná se o vyvazování výztuže, stavbu bednění i samotnou betonáž. Byla také provedena přeložka středotlakého plynovodu. V následujícím týdnu bude provozovatel plynovodu napouštět plynovod plynem a následně bude plynovod uveden do zkušebního provozu," popsal aktuální stav Rostislav Jurka 
z Metrostavu.

Po zprovoznění plynovodu začnou stavaři s projektovanými úpravami týkajícími se pravobřežní zdi. Stavba obyvatele Hořovic výrazně neomezuje. „Místa výstavby jsou oplocena, případně vymezena výstražnou páskou, a to v souladu s požadavky investora a orgánů bezpečnosti práce," doplnil Rostislav Jurka.