Nutným předpokladem pro fungování sběrného dvora je provozní řád. Ten však musí schválit odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje.

Dobrá zpráva pro obyvatele okolních obcí je ale ta, že sběrný dvůr budou moci využívat i oni, nebude pouze pro Hořovické. „Tato možnost nastane, jakmile se podaří získat všechna potřebná povolení,“ vysvětlil hořovický starosta.

Obyvatelé města volali po sběrném dvoře už nějaký čas. Byl skutečně potřeba, jelikož má občanům nahradit možnost ukládání odpadu místo končící skládky Hrádek.

Město usilovalo o vybudování sběrného dvora již několik let, nelehkým úkolem bylo nalézt vhodný pozemek pro jeho výstavbu. Následovaly také komplikace se získáním dotace z operačního programu životního prostředí.

Nakonec se to ale městu podařilo. „Dotace pokrývá 7 milionů korun ze celkově vynaložených zhruba 15 milionů korun,“ dodal Peřina.