Po vzoru Berouna vznikne centrum pečující o lidi na ulici také v druhém největším městě okresu. „Jedná se o dlouhodobý projekt, který provázela řada komplikací. Pracujeme na něm už docela dlouho," konstatoval místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík.


Kromě inženýrských sítí a samotné podoby denního centra bylo nutné také určit, kde bude vlastně vybudováno. „Centrum by mělo stát vedle takzvaných holobytů. Půjde o statickou stavbu, která se dá eventuálně přemístit jinam, případně snadno zrušit. Bude smontována z pěti buněk, které jsou propojené a naskládané do nějakého tvaru," upřesnil místostarosta s tím, že kromě denního centra bude v prostorách i psychologická a protidrogová poradna.

Vedení města podalo žádost o dotační podporu z integrovaného regionálního operačního programu. „Žádost musí být doplněná o návrh smlouvy o dílo, která vyřeší otázku veřejné soutěže, již musíme vypsat," dodal za městskou radu Ondřej Vaculík s tím, že projekt vzniká s Centrem společných služeb, jehož zástupci žádost vypracovali.


„Centrum by mělo sloužit především jako zázemí pro práci s bezdomovci. Lidé v tíživé situaci by tam měli šanci řešit své problémy. V případě teplot pod bodem mrazu bude k dispozici i takzvaná teplá židle, aby venku nikdo neumrzl," dodal místostarosta.

Provoz chystaného nízkoprahového centra pro osoby bez přístřeší zajistí Farní charita Beroun. Její pracovníci ostatně pro město už nyní zajišťují terénní služby, lidi bez přístřeší aktivně sami vyhledávají.

„Centrum v Hořovicích bude fungovat na podobné bázi jako to berounské," upřesnila vedoucí denního centra v Berouně Soňa Křikavová a doplnila, že rozdílná bude pouze provozní doba. V Hořovicích nebude centrum otevřené každý den, zavřené zůstane i o víkendech. Služby nízkoprahového denního centra jsou určeny pro plnoleté muže a ženy v akutní sociální tísni nebo bez přístřeší. Cílem je pomoc při řešení krizové situace, zmírnění sociálního propadu lidí žijících na okraji společnosti a posílení jejich motivace k návratu do běžného života.

Zázemí v bezpečném prostředí


Posláním služby centra berounské farní charity je kromě poskytnutí zázemí v bezpečném prostředí osobám bez přístřeší rovněž pomáhat uspokojovat základní životní potřeby, nabízet pomoc a podporu v tíživé životní a sociální situaci se vší slušností, respektem a úctou ke každému jedinci a jeho rodině. V rámci prevence pak předcházet sociálnímu vyloučení a minimalizovat rizika, vyplývající z rizikového chování, jak pro jedince, tak i pro společnost.

Lidem bez domova pracovníci centra poskytnou zajištění podmínek pro osobní hygienu včetně praní osobního prádla a sociálního šatníku, pomoc při zajištění stravy, aktivizační činnosti a rovněž pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
Vedení Hořovic hodnotí dosavadní spolupráci nejen s berounskou farní charitou jako přínosnou. „Nemáme sice jejich práci moc jak vyhodnotit, nicméně nebýt charity, situace by u nás byla určitě horší," má jasno místostarosta Ondřej Vaculík, podle kterého Hořovice nemají s bezdomovci tolik problémů jako jiná města.