Sbírka se uskuteční v sobotu 9. listopadu 2013 od 9 do 10.30 hodin v garáži budovy obecního úřadu.
Případní dárci musí mít věci zabalené do igelitových pytlů nebo krabic. Věci je možné donášet kromě výše uvedeného termínu na obecní úřad také v týdnu od pondělí 4. listopadu do pátku 8. listopadu.

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci nezaměstnaným.