Zastupitelé Hudlic se opět zabývají obecní vyhláškou, která stanovuje výši poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace. Některým obyvatelům se nelíbila a podali stížnost na Státní fond životního prostředí, který obci na kanalizaci poskytl dotaci.

Obec kanalizaci dokončila už loni a mnozí vlastníci na ni stále nemovitosti nenapojili. Podle vyhlášky s výší poplatku původně souvisely dvě podmínky.

Nemovitosti, které mají nainstalovanou technologii a řídicí jednotku pro tlakovou kanalizaci, se musely do 30. června naostro připojit do nové jímky a uzavřít smlouvu o stočném. Ten, kdo by to splnil, by zaplatil jen 9 tisíc korun. Ostatní daleko více.