„Stavbu chodníku řešíme už delší dobu, protože nebyla shoda s krajskou správou silnic kvůli jednomu zúženému úseku. Jednání se zadrhlo na vydání výjimky k šíři chodníku v tomto místě,“ vysvětluje starostka obce.

Nakonec se podle Týlové podařilo nalézt řešení, navíc přibyl v projektové dokumentaci na žádost ředitelky místní školy Lenky Štětkové přechod pro chodce pro bezpečnější cestu dětí do školy.

Nový chodník by měl navazovat na už existující chodník v ulici Františka Nepila v severní části obce, který vede i k budovanému areálu nové mateřské školy s tělocvičnou a jídelnou. Ty mají zároveň sloužit i hýskovské základní škole.

Chodník má navíc severní část obce spojit s původní zástavbou ve spodní části, kde se nachází náves a většina občanské vybavenosti.

Železná nabízí k pronájmu obecní byt

Radnice v Železné nabízí k pronájmu obecní bydlení. Jde o byt o velikosti 2+kk, jehož celková výměra je 58m². Výše nájemného je 2514 Kč bez poplatků za služby spojené s užíváním bytu, tj. vodné a stočné, elektrickou energii v bytě a společných prostorů, ohřev teplé vody, vytápění, svoz komunálního odpadu. Podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy je zaplacení jistoty (kauce) ve výši 10000 korun. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností nejdříve od 1. března na dobu šesti měsíců. Po uplynutí této doby a splnění podmínky řádného užívání bytu a nenarušování občanského soužití, bude s nájemcem prodloužena nájemní smlouva o dalších šest měsíců. Pokud nájemce opět bez problému splní výše uvedené podmínky, bude s nájemcem nájem prodloužen o další dva roky, a to opakovaně.