Slavnostní otevření Muzea lehkého opevnění Karlštejn se uskuteční v pátek 8. května v 10.00 hodin. Sraz účastníků je před objektem muzea.

„Rádi provedeme zdarma každého Karlštejňáka a přiblížíme lidem tu částí historie obce, která se váže k opevnění a pohnutému září 1938," uvedl k otevření karlštejnského bunkru Petr Štemberk.

Parta nadšenců dostala nápad
Karlštejnský bunkr patří k objektům lehkého opevnění vz. 37 tzv. Pražské čáry a byl postaven v Karlštejně na obranu proti hitlerovskému Německu. O jeho znovuzrození se zasloužila skupina nadšenců z řad milovníků vojenské historie. Na vlastní náklady se rozhodla vojenský objekt, který se nachází při silnici mezi karlštejnským parkovištěm a mostem, uvést do původní podoby.

„A nejen to! Rozhodli jsme se zde provozovat také muzeum, které ve čtvrtek otevřeme pro veřejnost," upozornil Petr Štemberk.

Parta nadšenců uzavřela s městysem Karlštejn smlouvu o využití objektu a dali se do nelehké práce. Jejich záměr, uvedení bunkru do stavu, v jakém bylo naše opevnění v září 1938 připraveno k obraně. A to včetně výzbroje, výstroje a dalších dobových exponátů, byl vážně náročný úkol.

Německá okupace udělala své
„Na bunkru se podepsala především německá okupace, kdy byl z obavy před českým povstáním vyplněn kameny a zabetonován. Všude tam, kde linie opevnění probíhala územím s převahou českého obyvatelstva, byly objekty odstřeleny. Ale tam, kde by odstřelem byly ohroženy okolní stavby, byly objekty »pouze« zabetonovány, a tím znehodnoceny," popsal stav bunkru před stavebními úpravami Petr Štemberk.

V dalších desítkách let z betonu vlivem dešťů zmizely původní barvy a byla odstraněna kamenná rovnanina před čelní stěnou a hliněný zához, který byl u objektu dokumentován v kompletním stavu ještě okolo roku 2005. Samotná stavba byla v neutěšeném stavu a nepůsobila příliš vábně.

Aby bylo možno využít bunkr pro muzejní účely, bylo nutné provést celkovou rekonstrukci objektu, především pak odstranit německou betonovou zazdívku a uvést interiér do stavu, v jakém byl při mobilizaci v září 1938.
Všechny tyto náročné rekonstrukční práce zajišťovalo pár lidí a nyní vyvrcholí zpřístupněním objektu.