„Tři týdny jsme doma neměli vodu. Od té doby říkám, že nemít vodu je horší, než být bez elektřiny nebo plynu. Tehdy jsme si ji museli na všechno vozit, což bylo dost náročné,“ vzpomíná na suché léto koněpruská místostarostka Stanislava Králová.
Na začátku tohoto století, kdy vnikl projekt na přivaděč, nebyly s vodou takové problémy jako nyní, se stavbou se tak nespěchalo. Ani se na ni nepodařilo získat dotaci. Rok 2018 ale vše změnil. Obec oprášila starý projekt, nechala vypracovat prováděcí dokumentaci a pustila se do díla.

Deník na návštěvě.Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Přivaděč vody se v současné době buduje mezi Koněprusy a Lounínem, místní částí sousední Tmaně, kde se nachází vodojem. Už před dvaceti lety si Koněprusy nechaly rezervovat pětinu jeho kapacity. Zaplatily za to tehdy 1,6 milionu korun.

Kromě Havlíčkova Mlýna, další tmaňské části, kde na původní trase přivaděče vyrostly nové domy, je celá polovina trasy od Koněprus až ke známé křižovatce Pěticestí dokončena. Ale dále k Lounínu to začalo váznout, protože trasa vedla přes pozemky, které změnily majitele nebo vlastníci po někdejším souhlasu změnili názor.

Změna trasy tak byla nezbytná. „Od Pěticestí jsme ji museli vést mimo pozemky soukromých majitelů. Naštěstí nás krajská Správa a údržba silnic pustila do svého pozemku vedle vozovky,“ vysvětluje Králová.

Stavba se tím výrazně zdržela, musela být přerušena, zatímco si obec nechala vypracovat novou projektovou dokumentaci pro změnu stavby před dokončením a požádat berounský odbor životního prostředí o povolení změn. Další žádost se týkala prodloužení stavebního povolení, které na konci loňského roku vypršelo. „Obě žádosti nyní běží, pokud se v řízení nikdo neodvolá, můžeme se ke stavbě vrátit začátkem června,“ připomíná Králová a dodává, že veškerá související administrativa je chvílemi až demotivující.

Problém s pozemky na trase stavby vyostřil i vztahy mezi občany Koněprus a Tmaně. Stála za tím domněnka – a s ní i obava, že by Koněprusy mohly brát Tmani vodu. Během let se totiž změnila situace se zdroji vody i v Tmani. Ve snaze, aby se voda dostala do obce co nejdříve, nakonec Koněprusy vyšly vstříc tmaňským požadavkům a dohoda zabránila dalším sporům.

Na přivaděč za téměř 13 milionů korun získala obec dotaci zhruba 64 procent od Státního fondu životního prostředí. Proplácení faktur za hotové práce se sice přerušením stavby zastavilo a platby musely hradit Koněprusy ze své kasy, až se ale začne znovu stavět, peníze dostanou zpátky. Dílo by mělo být hotové do konce léta a na podzim se už Koněprusy mohou těšit na vodu.