Pro vedení města Králův Dvůr je zlepšování odpadového hospodářství jednou ze současných priorit. To byl také důvod, proč si nechalo společností Rennards dotační s.r.o. zpracovat projekt s názvem „Zkvalitnění systému sběru tříděného odpadu vybudováním podzemních kontejnerů ve městě Králův Dvůr." Na jeho základě už byly vybudovány první dva kontejnery v lokalitách Nad Stadionem a v Počaplech.

„Jsme si vědomi toho, že počet obyvatel našeho města roste a brzy bychom mohli přesáhnout hranici osmi tisíc obyvatel. I proto musíme likvidaci odpadů a s tím spojenou problematiku průběžně řešit," říká starosta města Petr Vychodil.
Nové podzemní kontejnery se dočkaly u obyvatel města příznivého ohlasu. Nyní město plánuje na rok 2016 už druhou etapu jejich výstavby, a to na sídlišti Pod Hájem. Přesněji řečeno uprostřed sídliště.

„V současné době máme již kompletní projekt včetně všech povolení a čekáme na výzvu ze Státního fondu životního prostředí," poznamenal Petr Vychodil

Další součástí likvidace odpadu a bio odpadu bude podání žádosti o nákup kontejnerů na likvidaci bio odpadu na sídlištích.

Městu Králův Dvůr zajišťují svoz odpadů vznikajících na území města Technické služby Beroun. Ty obstarávají ve městě jak svoz směsného komunálního odpadu, tak svoz odpadu tříděného, do kterého patří papír, sklo, plasty. Ve městě Králův Dvůr jsou pro ukládání směsného komunálního odpadu rozmístěny popelnice o objemu 110 l a kontejnery o objemu 1 100 l příslušející k obytným nemovitostem.

Kromě sběrných nádob určených pro ukládání směsného komunálního odpadu jsou občanům města k dispozici kontejnery k ukládání tříděného komunálního odpadu. V současné době je ve městě zřízeno 32 sběrných míst. Na jednotlivých sběrných místech jsou rozmístěny barevně rozlišené kontejnery pro separaci papíru, plastů a plastových obalů, barevného a bílého skla.

Ve městě Králův Dvůr bylo v letech 2011 až 2014 průměrně vyprodukováno 1 658,51 tun odpadu za rok. Přičemž vyprodukováno a odvezeno ke zpracování bylo průměrně 175, 27 tun odpadu za rok (papír, sklo, plasty).

Průměrná roční produkce odpadu (papír, plast, sklo) na jednoho obyvatele je 23,89 kg. „Množství vytříděného plastu i skla neustále roste, což je dobrá vizitka ekologického chování většiny obyvatel města," řekl starosta města.

V Králově Dvoře není sběrný dvůr, ale občané mohou využít sběrný dvůr v areálu Technických služeb v Berouně, kde po předložení občanského průkazu odloží odpady, které nepatří do běžného komunálního odpadu.

„O zřízení sběrného dvora přímo v Králově Dvoře intenzivně jednáme. Máme již vytipovanou lokalitu a v měsíci únoru jsem zastupitelstvu města předal studii sběrného dvora a kompostárny. V průběhu letošního roku by mělo dojít ke zpracování zadávací dokumentace a podání žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí," dodává Petr Vychodil.

Podle něho může být sběrný dvůr největší investiční akcí tohoto volebního období a jeho případná realizace se může protáhnout až do roku 2018.