K zápisu do prvních tříd přišlo celkem 130 dětí.

„K zápisu do Základní školy v Jungmannově ulici v Králově Dvoře přišlo pětasedmdesát dětí a do počapelské základní školy se jich přišlo zapsat pětapadesát," uvedl k počtu nově zapsaných dětí starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

V každé základní škole město v příštím školním roce otevře dvě první třídy po třiceti dětech. Proto bude muset některé děti, které rodiče přivedli k zápisu do základní školy v Jungmannově ulici, převést do té počapelské.

„Vzhledem k počtu dětí, které k zápisu přišly, nám nic jiného bohužel nezbývá. Většinou se ale jedná o děti, které stejně spádově patří do počapelské základní školy. Do té v Jungmannově ulici se hlásily povětšinou kvůli sourozencům, kteří školu už navštěvují," vysvětlil Petr Vychodil s tím, že první třídy v obou základních školách tak v příštím školním roce zaplní děti z Králova Dvora.
„Jsem rád, že se nám do prvních tříd podaří umístit všechny králodvorské děti. Bohužel ale nebudeme moci přijmout asi deset dětí z okolních obcí, které k zápisu také přišly," poznamenal starosta Králova Dvora.

V případě, že by vlivem odkladů počet nových prvňáčků nakonec překročil číslo 120, není pro město problém pro ně místa v králodvorských školách v rámci určitých opatření zajistit.