Představitelé města totiž neusilují jen o vlastní sběrný dvůr, ale i o kvalitnější třídění odpadu. Z tohoto důvodu si město nechalo zpracovat projekt nazvaný „Zkvalitnění systému sběru tříděného odpadu vybudováním podzemních kontejnerů ve městě Králův Dvůr".

V jeho rámci představitelé města nechali už v roce 2014 vybudovat ve dvou nejvíce obydlených částech města dva první podzemní kontejnery na odpad. Ty si vyžádaly náklady v celkové výši 3,5 milionu korun a většinu nákladů pokryly dotace z Evropské unie.

Jako první se velkokapacitních kontejnerů dočkali obyvatelé sídliště Nad Stadionem a lokality Počapel.
„Já jsem s nimi velmi spokojená. Není kolem nich nepořádek a nejsou neustále přeplněné, jako byly ty malé," poznamenala Pavla Hájková z králodvorských Počapel.

Protože se první podzemní kontejnery městu osvědčily, požádalo v loňském roce o dotaci na další etapu jejich vybudování.

„Likvidaci odpadů a s tím spojenou problematiku musíme řešit průběžně. Na druhou etapu výstavby kontejnerů se nám dotaci podařilo získat už v loňském roce, ale z důvodu velkého čerpání dotací naším městem, nám bylo přiznáno jen pětadvacet procent požadované dotace," vysvětlil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Město tato výše dotace neuspokojila, a tak ji odmítlo a požádalo o ni znovu. V letošním roce jim byla dotace na výstavbu třetího velkokapacitního kontejnerů přiznaná a daleko vyšší.

Výstavba kontejneru v lokalitě Pod Hájem si vyžádá celkovou investici ve výši cca 1,3 mil. korun. Z toho je dotace ze Státního fondu životního prostředí v maximální výši cca 1,1 milionu korun.

„Na nejbližším zasedání zastupitelstva města plánuji navrhnout, aby si naše město podalo žádost na výstavbu dalších podzemních kontejnerů, které bychom rádi vybudovali i pro obyvatele zbývajících městských částí Králova Dvora," prozradil starosta Petr Vychodil.