„Z tohoto důvodu se představitelé Králova Dvora rozhodli zareagovat na novou dotační výzvu Velká dešťovka. Ta podporuje nejen projekty instalace podzemních nádrží na dešťovou vodu, ale také řešení vsakování srážkové vody a výměnu nepropustných povrchů za propustné,“ uvedla Romana Šimková, tisková mluvčí Králova Dvora.

Město tak chce s přispěním této dotace vybudovat podzemní nádrže na dešťovou vodu a tu začít účelně využívat. „Hospodaření s dešťovou vodou je v současnosti v České republice hodně aktuální téma. Prozatím máme pro zabudování podzemních nádrží vytypovaná dvě místa, a to v areálu zámku a na fotbalovém hřišti. Uvažujeme i o králodvorských školách. Nejprve ale musíme na akci Sběr dešťové vody v Králově Dvoře zajistit projektovou dokumentaci. Firma, která ji pro nás vyhotoví, bude vybrána v rámci výběrového řízení v měsíci červenci,“ uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Zastupitelstvo záměr schválilo, kromě toho pověřili městskou radu projednáním a schválením míst, na kterých by přicházelo v úvahu rezervoár dešťové vody vybudovat. „Dešťová voda z podzemních nádrží by měla být využívána na zálivku městské zeleně. Královu Dvoru už patří v berounském regionu prvenství ve výstavbě podzemních kontejnerů a nyní by mohlo být i prvním městem, které na svém území vybuduje podzemní nádrže na dešťovou vodu,“ dodala Romana Šimková.