Rada Středočeského kraje nyní schválila uzavření smlouvy veřejných dodavatelů, která je prvním krokem k přípravě budování obchvatu Berouna. Jde o smlouvu o spolupráci mezi krajem a městem Králův Dvůr, jež bude upravovat vzájemné vztahy a povinnosti těchto investorů v první etapě stavby.

„Smlouvu musíme uzavřít z důvodu rozdělení nákladů na stavební objekty, které budou po vybudování této nové silnice druhé třídy patřit do majetku kraje a města,“ zdůvodnil nutnost uzavření smlouvy krajský radní pro oblast dopravy František Petrtýl.

Středočeský kraj, jenž je investorem akce v hodnotě jedné miliardy korun, v roce 2014 podepsal v rámci obchvatu memorandum o spolupráci s městy Beroun a Králův Dvůr. Spolupráce se týkala projednání a inženýrské přípravy Jižního obchvatu uvedených měst podél severního břehu řeky Litavky. Cílem memoranda je odvést nákladní dopravu v obou městech mimo obytnou zástavbu, která je nyní vystavena velkému hluku.

Čechomor v rámci vánočního turné vystoupí také v Hořovicích.
Koncert Čechomoru podpoří výcvik asistenčních psů

Obě města se zavázala vykoupit potřebné pozemky a zajistit potřebnou dokumentaci, a to do příštího roku.

Královu Dvoru se vše potřebné podařilo zajistit dříve než Berounu. Proto se s výstavbou obchv atu začne na jeho území.

„Králův Dvůr má už hotové územní řízení a kompletní projektovou dokumentaci. Na straně Berouna kolegové zaspali. Beroun si svoji část obchvatu zajišťuje už od roku 2011 a do dnešního dne mají hotovou pouze studii a my jsme před vydáním stavebního povolení,“ uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil s tím, že ve dvou uplynulých měsících se mu podařilo zajistit vyjmutí první etapy obchvatu z uzavřeného memoranda. Trasa povede od KFC k novému mostu Kapitána Hesse.

Králův Dvůr tak splnil vše, čím se v memorandu zavázal. Za své peníze vykoupil pozemky, udělal projektovou dokumentaci k územnímu řízení, zajistil ho a zajišťuje dokumentaci ke stavebnímu povolení.

„Všechny peníze jdou z rozpočtu našeho města a ve smlouvě je dohoda, že kraj na své náklady vybuduje komunikaci a Králův Dvůr na své u ní cyklostezku a chodník. Je škoda, že se nepodařilo tuto část obchvatu protáhnout až do Berouna, protože v současnosti má kraj k dispozici dost peněz,“ poznamenal starosta Králova Dvora.

Délka hlavní větve nové komunikace v Králově Dvoře, tedy přeložky silnice, bude bezmála devět set metrů. „Předpokládané náklady jsou prozatím stanoveny na 36 milionů korun bez DPH,“ upřesnil radní Petrtýl a zdůraznil, že realizací stavby dojde k podstatnému snížení průjezdu tranzitní dopravy Královým Dvorem do průmyslových zón, a tím pádem i ke zlepšení životního prostředí.

„Výhodou této trasy je třiceti až čtyřicetiprocentní uvolnění nákladní dopravy přes Beroun a Králův Dvůr.

Nové pracovní příležitosti

Druhý bonus je, že Králův Dvůr vlastní 95 procent všech pozemků podél této nové komunikace a ty jsou v územním plánu. To znamená, že město je bude moci výhodně prodat,“ vysvětlil Petr Vychodil s tím, že na těchto pozemcích mohou vzniknout haly a malé sklady. Ty by zároveň fungovaly jako protihluková stěna pro obyvatele za dálnicí.

„Nejenže tím město získá peníze do rozpočtu, ale vzniknou i pracovní příležitosti pro obyvatele,“ dodal Petr Vychodil.

Stavbu nové silnice druhé třídy chce kraj hradit z Integrovaného regionálního operačního programu. Pokud bude dokumentace ke stavbě předána městem Králův Dvůr kraji včas, bude stavba přeložky zahájena v březnu až dubnu příštího roku.

Druhá etapa obchvatu je naplánována v Králově Dvoře od nového mostu přes železárny až na území Berouna. Dále by měl Jižní obchvat pokračovat z výjezdu u Králova Dvora po pravém břehu Litavky na území Berouna kolem Maxitu k čerpací stanici. Odtud přes kruhovou křižovatku dál na východ a u železničního mostu přes nové přemostění Berounky na Závodí, pak k nemocnicí a podél ní nahoru do lokality U Zabitého.

Dřívější areál Hobexu, kdy ještě fungoval jako ubytovna
V regionu chátrají vily, domy i zámky, mnohé z nich si vyhlédli bezdomovci

„Beroun má složitější přípravnou část. Řešili jsme problémy s ochranným pásmem vysokorychlostní železnice, která tady pravděpodobně má vést. A nyní se nám konečně podařilo vyřešit záležitost s církevními pozemky. Také jsme se zabývali problémy s přístupovou cestou továrny Maxit,“ vysvětlil starosta Berouna Ivan Kůs.

„Podle podepsaného memoranda máme za úkol do srpna příštího roku zajistit projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí a výkup pozemků, jejichž převážným vlastníkem je Českomoravský cement. Na tom všem se pracuje. Jen je to trochu komplikovanější než v Králově Dvoře,“ vysvětlil Ivan Kůs.