Město žádá všechny obyvatele Králova Dvora o spolupráci a sdělení případných připomínek ke zkušebnímu provozu systému. V případě problému na některém z hlásičů, je potřeba závadu nahlásit na e-mail: sekretariat@kraluv-dvur.cz. Vždy je nutné uvést přesné umístění hlásiče, tedy ulici a popisné číslo domu. Rozšíření výstražného a varovného systému stálo Králův Dvůr zhruba 3,4 miliony korun a dotace, kterou město na projekt získalo, činila 2,5 milionu korun.

Součástí projektu je také rozšíření digitálního povodňového plánu města. První etapu varovného výstražného systému město uvedlo do provozu už v roce 2015, aby Králův Dvůr a jeho obyvatele chránil před povodněmi. Tehdy si vyžádal realizační náklady větší než šest milionů korun. Převážná část se tehdy pokryla prostřednictvím dotace a město se spolupodílelo částkou necelých 600 tisíc korun.

„Záměrem města bylo rozšířit a zmodernizovat stávající varovný a informační systém na celém území města, a to i v nově vzniklých lokalitách tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí a včas varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tím snížit materiální škody na veřejném a soukromém majetku a chránit zdraví i životy obyvatel,“ uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.