„V roce 2016 doslova explodovaly naše náklady na likvidaci odpadů. Zatímco v minulosti jsme platili za likvidaci tuny směsného komunálního odpadu kolem 800 korun, dnes je to už téměř 1800 Kč bez DPH za tunu. Tato cena se skládá z poplatku za odvoz, za uložení na skládku a z poplatku státu za uložení. Poplatek státu je dnes pět set korun. V horizontu tří let má vzrůst až na pětinásobek,“ uvádí starosta Litně Filip Kaštánek.

Vedení městyse se začalo už před rokem problémem odpadů intenzivně zabývat. V současné době obyvatelé Litně vyprodukují třikrát více směsného odpadu, než je republikový průměr. Obec platí ze svého rozpočtu za občany více než šest set tisíc korun ročně. Občané zaplatí necelých osm set tisíc korun. Takže likvidace komunálního odpadu stojí liteňské ročně bezmála jeden a půl milionu korun.

„Pokud nezměníme svůj přístup, částka, kterou zaplatí Liteň za svoz odpadů, bude v budoucnu násobně vyšší. Pracujeme už rok na tom, aby se tak nestalo,“ upozorňuje starosta Litně s tím, že musí každý začít sám u sebe.

Konečnou zaplacenou sumu pomůže snížit i taková maličkost, jako je sešlápnutí láhve nebo rozložení papírové krabice. "Pro některé lidi je sešlápnutí plastové láhve moc práce. Hází je tam jen tak. Stejně tak mnozí nechápou, že by měli skleněné lahve do kontejneru vhodit tak, aby se rozbila. Díky tomu se jich tam také vejde více," poznamenala Jitka Smolenská z Berouna.

Kontejner na papír lidé zase často zaplní jen několika nerozloženými krabicemi. „Platíme za vysypání kontejneru, a pokud je v něm převážně vzduch, platíme za vysypání vzduchu. Pokud naházíme odpady na zem a popeláři je nakládají ze země, je cena za likvidaci téměř dvojnásobná. Do popelnic nepatří štěrk, kamení, tráva a větve. Je to luxus, který si nemůžeme dovolit. Za tři roky totiž vzroste skokově, říkejme tomu daň, když to úplně není forma daně, daň za uložení odpadu na skládku z dnešních 500 korun za tunu na zhruba 2000 až 2500 korun za tunu,“ tvrdí Filip Kaštánek.

Skutečná výše této takzvané daně bude závislá na poměru nevytříděného a vytříděného odpadu. „A tento poměr máme v Litni doslova tragický. Za současné situace bychom za tři roky zaplatili za likvidaci odpadů asi pětinásobek toho, co v současné době,“ upozorňuje starosta Litně.