Na tu současnou listopadovou sváteční akci pozvali zástupci obce devět občánků. Mohlo se jich dostavit šest, které Lochovičtí přivítali ve dvou skupinkách přímo na obecním úřadě.

Před rodiče a nové občánky předstoupili zastupitelka obce Ivana Hocková a místostarosta Jaroslav Křivánek. „Přeji vám, abyste city hrdých rodičů zažívali po celý svůj život," prohlásil 
v úvodu místostarosta Lochovic Jaroslav Křivánek a doplnil: „S vaším dítětem přibyl do naší společnosti nový občan. Hodně vody uteče, než se od vás i druhých naučí všemu, co správný muž a žena má umět. Bude záležet i na tom, jak své dítě povedete, kolik mu dáte času, kolik lásky a čemu všemu ho naučíte, jak nároční k němu budete. Toto vše rozhodne zejména o tom, jaký bude jeho život, jaký to bude člověk."

Zpestřením bylo vystoupení dětí z místní mateřské školy, které nabídly pásmo básniček a písní. Rodiče se podepsali do pamětní knihy. Vítání nových lochovických občánků bylo významnou chvílí nejen pro samotné děti a jejich rodiče, ale i pro zástupce obce. Obecní úřad maminkám věnoval květinu, dětem finanční dar a drobné dárky.