Kapacita padesáti dětí nestačí ani pro loděnické občany, natož pro okolní obce, které MŠ vůbec nemají.

Na školku chtějí získat dotaci

Vedení obce si tíživou situaci uvědomuje a snaží se ji řešit. „V současné době se dopracovává žádost o dotaci na výstavbu nové mateřské školy, která by měla vyrůst na obecním pozemku vedle základní školy,“ uvedla starostka Erna Šimrová.

Školka by měla mít čtyři třídy po pětadvaceti žácích a konečně i svou vlastní školní zahradu. „Tu v současné době naši nejmenší přímo u budovy školky nemají, docházejí, bohužel, přes hlavní ulici za budovu Kulturního zařízení. Začátkem podzimu bychom měli vědět, zda jsme dotaci získali, či nikoliv,“
doplnila informace starostka obce.

Ordinace by obec chtěla přesunout

Výstavba nové MŠ velmi úzce souvisí s místním zdravotním střediskem, které je obklopeno uzavřeným parkovištěm firmy GZ DM, bez chodníku pro pacienty. Ti se prodírají mezi hustě zaparkovanými automobily zaměstnanců gramofonových závodů. „Proto bychom viděli trvalé a důstojné řešení v přesunutí zdravotní péče do budovy na náměstí, kam dnes chodí naši nejmenší občané do MŠ. Má to i další výhody, a to autobusové spojení hned za rohem, lékárna a nákupní středisko naproti, obecní úřad poblíž,“ dodala Erna Šimrová.

Dalším tíživým problémem je dopravní situace v celé obci, především však v lokalitě u základní školy, kde nám děti denně dochází do školy po ulici, protože na vybudování chodníku zde není místo.

Školní ulice bude možná jednosměrná

Jedna z úvah je Školní ulici označit jako jednosměrnou ve směru k ZŠ, k nové MŠ a do nové zástavby. „Podstatná část levé strany ulice by byla využita jako chodník pro děti. Kompletní řešení dopravní situace by vyžadovalo vybudování dvou ulic, propojovací mezi Školní a Šeříkovou a znovu uvažujeme o ulici, která by propojila Školní s nově vybudovanou Za Vinicí. Podle současných odhadů bude obec na takové řešení potřebovat cca 4 miliony korun,“ uvedla k problematice dopravní situace Erna Šimrová.

Další přetížená lokalita se nachází v ulici za Gramofonovými závody, kterou využívají nejen místní obyvatelé žijící v panelových domech, ale i nemocní lidé.

„Je to přístupová komunikace ke zdravotnímu středisku a k oběma panelovým domům, kde je sto bytů. GZ DM staví ve svém areálu novou halu, obáváme se nekontrolovatelného nárůstu zaparkovaných osobních automobilů, především zaměstnanců GZ. Už zmíněné uzavřené parkoviště GZ DM nemocným velmi komplikuje přístup do obecní budovy zdravotního střediska,“ popsala situaci v další dopravně přetížené oblasti starostka obce.

I tuto situace hodlají Loděničtí řešit. „Bude zpracována odborná dopravní studie. Úzce spolupracujeme s vedením Sdružení bytových jednotek v panelovém domě, protože se jich neutěšená a stále se zhoršující dopravní situace v této lokalitě úzce dotýká,“ dodala Erna Šimrová.

V Loděnici ale panuje také čilý stavební ruch, a to už od minulého roku.

V Loděnici začali stavět kanalizaci

„V květnu 2010 jsme zahájili I. etapu výstavby splaškové kanalizace a ČOV. Jedná se projekt za cca 120 milionů korun. Obec si musela vzít úvěr ve výši 25 milionů korun na dofinancování 19%, zbylých 81% je financováno z dotace, kterou nám poskytl Státní fond životního prostředí,“ vysvětlila stavební ruch v obci Erna Šimrová.

Nyní se obyvatelé chystají na druhou etapu výstavby. „Druhou etapu připravujeme paralelně s první, jsme před vydáním stavebního povolení. Zároveň se připravuje koncesní výběrové řízení budoucího provozovatele, což je jedna z podmínek zahájení výstavby druhé etapy,“ vysvětlila současný stav starostka obce.