Během setkání se fyzici společně podívali do zákonů elektromagnetické indukce či rozsvícení různých plynový tub za pomocí Teslovo transformátoru. Došlo také na rozbíjení vlašáků a nechyběla výroba blikajícího vánočního stromku z LED diod. V neposlední řadě lektoři představili pomůcky – fyzikální tělesa, které se dají použít z běžných obalových materiálů nebo pořídit za pár korun.

„Elixír se zabývá vzděláváním učitelů fyziky, kterého se mohou zúčastnit bezplatně, kdy projekt pokrývá veškeré náklady, ať už jde o občerstvení a pomůcky pro učitele či pronájem prostor. Cílem je popularizovat a zlepšovat výuku fyziky, aby tento předmět byl více názorný,“ vysvětlil Karel Heřman, učitel gymnázia Příbram a vedoucí regionálního centra pro příbramský region.

Elixír do škol působí po celé republice a v jednotlivých okresech jsou nebo postupně dále vznikají další regionální centra. „Pak tu jsou i takzvaná létající centra, která fungují nepravidelně podle toho, jaký je zájem z řad učitelů z dotyčného regionu,“ řekl Heřman.

A právě loděnická základní škola se pro okres Beroun stala pilotní školou, v které takové létající centrum vzniklo. Projekt lokálně podporuje nadační fond Gramofond.

„Se společností GZ Media máme velmi dobré vztahy a spolupracujeme s ní už několik let. Díky Gramofondu zde například můžeme pořádat kroužky robotiky. A právě Jitka Nosková, která fond zaštiťuje, nám Elixír představila. Projekt prostřednictvím zajímavých pokusů chce fyziku více dětem přiblížit a díky našim mladým učitelům, Jiřímu Prokopovi a Vojtěchu Hornýmu, kteří se do toho aktivně pustili, se tak děje i na naší škole. Za což jsem velmi ráda,“ řekla ředitelka školy Lenka Hašková.

Elixír do škol v příštím roce plánuje přerůst do dalšího přírodního oboru, a sice chemie. „To se nyní připravuje ve spolupráci s VŠCHT a mělo by to od příštího roku pilotně začít,“ nastínil další vývoj projektu Heřman.

Postupně se zapojují i další obory. „Snažíme se držet krok v moderních trendech, jako je například v rámci IT předmětů 3D tisk či robotika. Dá se tedy říct, že Elixír nabízí vysoký potenciál, za což jsme velmi rádi,“ dodal Vít Boček, lektor projektu a učitel na pražském gymnáziu Evolution, který zároveň vede létající centrum v Mělníku.