Mladší děti čerpají dovednosti od starších a starší děti se učí být k mladším dětem ohleduplní, tolerantní - a vzájemně tak spolupracují. Školský vzdělávací program školky zní Hrajeme si celý den a jsme všichni na jedné lodi.

Učení je založeno na aktivní účasti dítěte, jeho smyslovém vnímání. Denně jsou zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity, jako je ranní cvičení, relaxace, dechová cvičení, jóga nebo správné držení těla. Děti s vadou řeči docházejí na logopedickou výuku.

Škola využívá nabídek divadelních představení přímo v mateřské škole, ale organizuje spoustu činností mimo školku. Výlety do přírody, na památky, navštěvují obecní knihovnu, poštu, profesionální hasiče.

Pro děti jsou organizovány akce jako pouštění draků, Mikulášská nadílka, Čertovský den, Andělský den, vánoční besídka pro rodiče, zimní olympiáda, Polární den, karneval, vítání jara s vynášením Morany, otvírání studánek, Velikonoce, Svátek matek, Sluníčkový den, Indiánský týden, bojová hra s hledáním pokladu. Rozloučení s předškoláky nebo individuální oslavy narozenin.

Příště si představíme děti z MŠ v Hudlicích. V tištěném vydání Berounského deníku ve středu 15. května 2019!