Dne 16. dubna se v obci uskuteční sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Kontejner bude přistaven před obecním úřadem v Mořině od 9 do 9:30 hodin.

V Trněném Újezdu pak bude kontejner stát na návsi od 9:45 hodin.