Nádraží tvoří komplex tří propojených budov, zahrnující odjezdovou halu, administrativní budovu a provozní zázemí. Cílem modernizace je oživení celého prostoru a zvýšení cestovního komfortu.

V odjezdové hale dojde k větším dispozičním změnám, přemístění pokladen a vzniku dalších komerčních prostor. Rekonstrukce bude zahrnovat novou fasádu a zateplení, střechu, výměnu oken a dveří a úpravu povrchů stěn, stropů i podlah.

„V celém komplexu se vybudují i nové rozvody, kanalizace, voda, topení a elektroinstalace. Nově bude objekt vybaven systémem chlazení a výměny vzduchu. Stavební práce se dotknou i podzemních podlaží, kde se provede nová hydroizolace stěn pod úrovní terénu, sanace sklepních prostor i odstranění vlhkosti,“ připomněla Pistoriusová a doplnila, že projekt zahrnuje i rozšíření informačního a kamerového systému.

Práce budou probíhat po etapách, odjezdová hala bude cestujícím k dispozici po celou dobu prací, pouze v omezeném režimu.