V posledních letech se v několika případech obec ocitla prakticky bez vody. Například loni v létě vyschlo sedm studní. „Všichni víme, jak to poslední dobou je se srážkami. Když vezmeme v úvahu, že je celá obec závislá pouze na spodní vodě, odvážit se k tomuto kroku je více než nutné. Navíc se voda stává strategickou surovinou,“ říká starosta Luděk Kuniak.

Původně se vodovod řešil před jedenácti lety. V té době nebyly nedostatky tak znát, od kroku se tedy upustilo. Rozhodnutí se tehdy zdálo správné. V současnosti je obec stále více závislá na vodě užitkové a místní si musejí pitnou vodu dokupovat balenou.

K záměru se připojilo i město Hostomice, které vnímá začínající problémy s kapacitou pitné vody.

Deník na návštěvě.Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Zpracovaná studie přivaděče počítá s napojením na vodovod Lochovice – Lhotka. Odtud povede do Radouše, kde se napojí na stávající vodovod, a bude pokračovat do Neumětel. „Výhodou tohoto řešení je, že obce Radouš a Bezdědice získají dostatečnou kapacitu pitné vody,“ vysvětluje Kuniak.

„V rámci Programu Státního fondu životního prostředí byla vyhlášena dotace na projektovou dokumentaci, o tu jsme požádali. V podmínkách je, že projekt i stavební povolení musejí být zajištěny do konce roku,“ konstatuje starosta. Háček je v tom, že přivaděč půjde přes řadu soukromých pozemků. „Vodovod povede ze Lhotky k nám do Neumětel přes soukromá pole a pozemky. Nyní oslovujeme majitele s žádostmi o souhlas. Doufáme v jejich kladný přístup,“ popisuje situaci Kuniak.

Obec již vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, komise se rozhodla pro Václava Ureše, který podal nejvýhodnější nabídku.

Bez dotací to nepůjde

Pro vysoké náklady se obec bude muset spoléhat na dotace. „Základem je mít hotový projekt a stavební povolení, které předložíme jako materiál k žádostem o další dotace,“ sděluje Kuniak.

V Neumětelích se povedlo dokončit hned několik záměrů. Jde například o obnovu dvou obecních rybníčků, opravy povrchů místních komunikací či rekonstrukci většiny chodníků v obci. „Vzhledem k obecnímu rozpočtu jsme ve velké míře závislí na dotacích. Jednotlivé vypisované dotace musíme hlídat. Nelze tedy čekat několik let na vodovod a mezitím ignorovat možnost rekonstruovat jiná místa v obci. Vážím si toho, že zastupitelé mají společný cíl,“ uzavírá Kuniak.